• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Tiêu đề thông báoThông báo tuyển viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp dạy nghề và sự nghiệp văn hóa
Nội dung thông báo
 ​ 
Chi tiết Thông báo Tuyn dng viên chc năm 2021: 
             
        1. Thi gian nhn Phiếu đăng ký dự tuyn

      Thi gian nhn Phiếu đăng ký dtuyn ca ngưi đăng ký dtuyn: 30 ngày, ktngày Thông báo tuyn dng đưc công khai trên các phương tin thông tin đi chúng và trang Thông tin đin tca thành ph(tthHai đến thSáutrong gihành chính).Dkiến tngày 21/7/2021 đến hết ngày 19/8/2021.

       2. Đa đim tiếp nhn hồ sơ dự tuyn

       Ngưi đăng ký dự tuyn có thể np hồ sơ dự tuyn trc tiếp hoặc gửi theo đường bưu chínhvđa ch:Phòng Ni vthành phLong Khánh. S53, đưng Cách mng tháng 8, phưng Xuân An, TP. Long khánh, tnh Đng Nai; Sđt: 02513.782300 (trong giờ hành chính).

      3. Số ng biên chế cn tuyn: 

       - Trung tâm Giáo dc nghề nghip Giáo dc thưng xuyên: 01 ngưi

(Thc hin chính sách tinh gin biên chế theo Kế hoch s1134/KH-UBND ngày 17/11/2017 ca UBND thị xã Long Khánh (nay là thành phLong Khánh) đến năm 2021 Trung tâm đưc giao 19 biên chế).

       -Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: 02 ngưi.


Ngày đăng7/22/2021 2:49 PM

Các thông báo khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124