• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Tiếp tục thực hiện Đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn thành phố Long Khánh đến năm 2025


Tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên
trên địa bàn thành phố Long Khánh đến năm 2025

----------------------

Công văn 1621-CV.TU ngày 29.10.2021 của Thành ủy Long Khánh.pdfCông văn 1621-CV/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Long Khánh.

Sao gửi Công văn 2351-CV/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

----------------------

Kế hoạch 2101.KH-UBND ngày 02.11.2021 của UBND thành phố Long Khánh.pdfKế hoạch 2101/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND thành phố Long Khánh

Tiếp tục thực hiện Đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên
trên địa bàn thành phố Long Khánh đến năm 2025​


          Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn thành phố Long Khánh đến năm 2025. Qua đó, đảm bảo đạt được những mục tiêu đề ra trong Đề án có liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên một cách hiệu quả cao nhất; đảm bảo tính liên tục, sâu sát của công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát giữa các cấp chính quyền trong việc thực hiện Kế hoạch; công tác báo cáo thực hiện kịp thời nhằm phát hiện và giải quyết những vấn đề, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch; đảm bảo công tác phối, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã luôn thuận lợi, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ.

          Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, có trên 80% đoàn viên, thanh niên, học viên được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố; có 90% đoàn viên thanh niên, học sinh và học viên được học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình phổ cập phù hợp đối với từng đối tượng và các bài học lý luận chính trị của Đoàn và Nghị quyết của Đoàn; 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% học sinh, sinh viên trong các trường trung học, cao đẳng và đại học thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng an ninh; có trên 80% học viên, học sinh các trường được tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, được bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể và kiến thức về hội nhập quốc tế; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân; các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, đăng ký không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông; có trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng vùng dân tộc thiểu số không có tệ nạn xã hội. Hàng năm, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lượt người trong độ tuổi thanh niên; trên 80% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và định hướng việc làm; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Thành ủy; 100% cơ sở Đoàn, Hội tổ chức cho 80% đoàn viên, hội viên trên địa bàn tham gia các hoạt động tình nguyện; có trên 80% học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và học sinh trung học phổ thông tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội các cấp phát động tổ chức; có 100% cơ sở đoàn trong lực lượng vũ trang thành phố; Chi Đoàn Quân sự xã, phường đạt vững mạnh; 100% Chi Đoàn Quân sự xã, phường giới thiệu từ 03 đến 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 100% đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động dân vận; tham gia tập luyện thể chất; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu có 100% cơ sở Đoàn ở địa bàn nông thôn thành lập các tổ vay vốn và các hình thức khác để hỗ trợ thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh, lập nghiệp đạt hiệu quả. 

          Giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú địa bàn khu dân cư cho Đảng xem xét kết nạp, có 50% đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng viên mới. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi thanh niên được đào tạo nghề đạt trên 70%; thành lập mới từ 30 - 40 tổ chức Chi Đoàn, Chi Hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực nhà trọ; giới thiệu ít nhất 150 - 200 đoàn viên thanh niên công nhân ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu có trên 50% đoàn viên thanh niên công nhân ưu tú được kết nạp Đảng; thanh niên được đào tạo trình độ Thạc sĩ là 20- 30 thanh niên (tuổi từ 35 trở xuống). Phấn đấu, 100% Đoàn trường học làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đối với học sinh, sinh viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đối với học sinh, sinh viên, trong đó tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng chiếm 5%. Phấn đấu đến năm 2025 tập hợp trên 50% thanh niên tôn giáo vào các tổ chức Đoàn, Hội. Phấn đấu 100% thanh niên dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước đối với dân tộc thiểu số, được tạo điều kiện học tập, lập nghiệp tại địa phương.

 

 

Minh​ Huệ 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124