Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Long Khánh

Sáng ngày 26/5, tại Trung tâm Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

230526 Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị  1.jpg
Đ/c Hồ Văn Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự có đồng chí Hồ Văn Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Bích Thủy – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Chánh Quang – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành khóa IV; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố; lãnh đạo các phường, xã; các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 73-KH/TU ngày 24/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện “Học tập và làm theo Bác" ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Long Khánh đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Công tác tổ chức học tập Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm của thành phố được các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã được quan tâm hơn. Cán bộ, đảng viên đã cam kết và thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng nghiêm túc. Trong đó đã được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Kết quả 35/35 Chi, Đảng bộ tổ chức học tập triển khai với 5.480/5.485 đảng viên được triển khai đạt tỷ lệ 99,9%; hơn 91 nghìn lượt lượt đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

230526 Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị  2.jpg
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố tham dự Hội nghị

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Kết quả hành động làm theo đã có chuyển biến tốt, đa dạng các lĩnh vực. Nhiều mô hình, việc làm theo Bác được triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Thi đua dạy tốt, học tốt; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Lực lượng vũ trang Long Khánh phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Vì an ninh Tổ quốc… từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, gương mẫu, xung kích đi đầu, nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Nam - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả mà các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Đồng thời, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập" sang “làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động, việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng các cơ quan chính quyền kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; Chú trọng việc tuyên truyền trên các phương thức truyền thông mới, mạng xã hội. Phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, sáng tạo, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Đây chính là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân rộng mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội.

230526 Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị  3.jpg
Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND thành phố Long Khánh đã biểu dương, khen thưởng cho 16 tập thể, 31 cá nhân điển hình đã có thành xuất sắc, qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

​​​​​​Thanh Giang – Danh Lộc

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​