• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phương án “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc linh động cùng lúc 02 phương án


 210916 BPL.jpg

          Thực hiện Công văn số 3944-SGTVT_Hoat_dong_van_chuyen_hang_hoa,_cong_nhan,_chuyen_gia_tai_cac_doanh_nghiep.pdf3944/SGTVT-QLVTPT ngày 31/8/2011 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai về việc hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phương án “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc linh động cùng lúc 02 phương án. Ngày 09/9, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến tại văn bản 3270-CV_hoat_dong_van_chuyen_hang,_cong_nhan,_chuyen_gia.pdf3270/UBND-CN gửi các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, các doanh nghiệp - cơ sở kinh doanh phân phối, cung ứng, giao nhận hàng như sau:

           Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, sản xuất kinh doanh, phân phối, cung ứng, giao nhận hàng trên địa bàn thành phố Long Khánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 3944/SGTVTQLVTPT ngày 31/8/2021 để hoạt động vận chuyển, cung ứng, phân phối, giao nhận hàng hóa và hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, nội dung cụ thể như sau:

          Đối với Hoạt động vận chuyển hàng hóa:

          Lái xe, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hoá phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình vận tải theo quy định; mang theo bản chính Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm); thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra.

          Lái xe, người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

          Đơn vị (người) giao nhận hàng hóa chịu trách nhiệm về xếp dỡ hàng hóa, không tiếp xúc với lái xe, người trên phương tiện; chủ động bố trí địa điểm, nơi nghỉ ngơi, lưu trú tạm thời cho lái xe, người trên phương tiện trong thời gian chờ xếp, dỡ hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

          Đối với hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia:

          Lái xe, công nhân, chuyên gia trên xe thực hiện khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và theo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương nơi đi, nơi đến, thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và thực hiện nghiêm “nguyên tắc

suốt hành trình; mang theo bản chính Giấy xét nghiệm âm tính SARSCoV-2 còn hiệu lực; tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì thông báo cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế để xử lý kịp thời.

          Lái xe khi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường thực hiện nghiêm nguyên tắc “01 cung đường, 02 địa điểm”, không được dừng, đỗ dọc đường (trừ trường hợp khẩn cấp); mang theo danh sách và kiểm soát chặt chẽ người đi xe.

          Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phương án “03 tại chỗ, “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc linh động cùng lúc 02 phương án:

          Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa trong phạm vi quản lý.

          Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bao dảm toàn bộ công nhân, chuyên gia khi lưu thông phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; lập danh sach công nhân, chuyen gia; danh sách phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ tham gia vận chuyển.

           UBND thành phố đề nghị Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Trạm CSGT Suối Tre, Đội Thanh tra giao thông số 4, các phòng ban liên quan và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 3944/SGTVT-QLVTPT ngày 31/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải. Đồng thời tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn thành phố được biết để triển khai thực hiện đúng quy định

         2-2021-CV-8910.signed.pdfTập file.pdf (Gồm 8 VB QPPL)

1/ Công văn số: 8910/UBND-KTN ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

2/ Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế Về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa

3/ Công văn 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế về việc vận chuyển hàng hóa

4/ Công văn 5982/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19

5/ Công văn 7630/BGTVT-VT ngày 27/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải Về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

6/ Công văn 5222/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa theo Chỉ thị 16

7/ Công văn 1580/CĐTNĐ-ATGT ngày 20/7/2021 của Cục đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tari hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

8/ Tờ trình số 61/TTr-SGTVT ngày 28/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai dự thảo văn bản ban hành chỉ đạo về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa

 

Danh Lộc tr​ích dẫn

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124