• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020


 

​        Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 4381/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Long Khánh. Nội dung quyết định gồm các bảng biểu chi tiết về số lượng dự án thực hiện trong năm 2020; số lượng dự án cần thu hồi đất; số lượng dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; số lượng dự án hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất; chỉ tiêu các loại đất năm 2020; kế hoạch thu hồi đất; kế hoạch chuyển mục đíc sử dụng đất năm 2020.

 

Qua việc công bố công khai quyết định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Long Khánh, nhằm để cộng đồng thực hiện và giám sát vệc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố; đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​