Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

(cập nhật T5.2024)

 

 * THÀNH ỦY LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THÀNH ỦY

Họ và tên: Đặng Minh Nguyệt​

Số điện thoại: 0918.100.329​

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy 

Số điện thoại: 0982.598.079

 

3. PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY

Họ và tên: Đỗ Chánh Quang

Số điện thoại: 0909.177.757

09.177.757​

 

* VĂN PHÒNG THÀNH ỦY (02513.877.217)

 

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

​Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thái

SĐT: 0919.006.008


 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Đào Thị Thu Tuyền

SĐT: 0989.764.470

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Thị Thu Ngọc

SĐT: 0916.175.616

 

* BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY (02513.877.213)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

SĐT: 0937.015.333

 

2. PHÓ TRƯỞNG B​AN

Họ và tên: Nguyễn Nguyên Hiếu​

SĐT:00986.525.381


3. PHÓ TRƯỞNG B​AN

Họ và tên:  Trần Quốc Bình

Số điện thoại: ​​0913.872.864​​

 

* BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ (02513.877.214)

 

1. TRƯỞNG BAN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CT

​Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

SĐT: 0918.534.767


 2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Phan Nguyễn Đoan Hạnh 

SĐT: 0909.129.696

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hồ Cố Giả

Số điện thoại: 0918.080.820 

 

* BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY (02513.870.926)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Trần Vĩnh Hiền

SĐT: 0913.370.208

​​​ 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

SĐT: 0346.262.632

 

* ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY (02513.877.211)

 ​​​

1. CHỦ NHIỆM UBKT THÀNH ỦY ​​

Họ và tên: Lê Minh Ánh​

Số điện thoại: 0903.860.348​

 

2. PHÓ CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Đào Thị Tố Anh

SĐT: 0909.259.059

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Văn Nam

SĐT: 0913.942.767

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thắng 

SĐT: 0947.867.586

 

* BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

 

1. TRƯỞNG BAN​

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

SĐT: 0907.282.393​

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN 

Họ và tên: Hoàng Thị Anh Thư

SĐT: 0912.712.081 ​

 

* BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lê Quang

SĐT: 0918.687.351

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng​

Số điện thoại: 0948.62​9.141

 

* UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đỗ Chánh Quang

Số điện thoại: 0909.177.757

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Bùi Quốc Thể

Số điện thoại:   0918.629.048

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đào Đại Giang

Số điện thoại: 0907.064.591


4. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Tăng Quốc Lập

Số điện thoại: 0888.265.666

 

* VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 ​​​

 

1. CHÁNH VĂN PHÒNGHọ và tên: Trần

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh hà

Số điện thoại: 0974.389.354

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Tuấn Chinh

Số điện thoại: 0918.235.659


3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hồng

Số điện thoại: 0985.813.345​​​​​​​


4. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  

Số điện thoại: ​


 

* PHÒNG NỘI VỤ 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lương Ngọc Thạch

Số điện thoại: ​​0913.872.864​​​​

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Tràng

Số điện thoại: 0949.244.797

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hương Thủy

Số điện thoại: 0966.557.679

 

* PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 1. TRƯỞNG PHÒNG

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Vy

 Số điện thoại: 0978.805.659


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Bùi Thanh Bình

Số điện thoại: ​​​​​​0946.303.669​​​

 

 

* PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG 

Họ và tên:  Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Số điện thoại: 0869.929.483

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Hồ Quang Vương

Số điện thoại: 0919.943.738

 

3. PHÓ TRƯỞNG P​​​​HÒNG

Họ và tên: Lâm Thị Ngọc Thảo

Số điện thoại: 0968.032.547

 

* PHÒNG KINH TẾ 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Số điện thoại: 0918.050.609

​​ 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Phan Trần Thiên Lý

Số điện thoại: 094 1171771


3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trần Thị Lam

Số điện thoại: 0982.357.475

 

 

* PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Số điện thoại: 0913.872.622

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Mai

Số điện thoại: 0948.626.777

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Tạ Xuân Sơn

Số điện thoại: 0918.323.012

 

* PHÒNG DÂN TỘC 

 

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Họ và tên: Đặng Thanh Hiếu

Số điện thoại: 0916.612.545

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Họ và tên: Phan Văn Phúc

Số điện thoại: 0941.489.370

 

3​​​. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Thị Như Nga

Số điện thoại: 0798.801.579

  

* PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Số điện thoại:  0919.302.229

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lê Trọng Nghĩa

Số điện thoại: 0979.319.505

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Tô Đức Thịnh

Số điện thoại: ​​​​0899.491.919​

 

* PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Tân

Số điện thoại: 0918.768.996

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Huỳnh Dũ​

Số điện thoại: 0987.195.159


3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Trần Phi

Số điện thoại: ​0907.797.202​

  

* PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Thị Hương

Số điện thoại: 0919.246.989


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Bùi Khánh Nam

Số điện thoại: 0972.456.144

 

* PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ 

  

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Hồng Quân

Số điện thoại: 0918.807.899

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Vũ Đào Quốc Dũng

Số điện thoại: 0913827412

 

* PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Công Nghị

Số điện thoại: 0913.199.063

  

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Văn Châu

Số điện thoại: 091 6.653.545


3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lê Vân Anh

Số điện thoại: 0382.013.141

 

* THANH TRA THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

1. CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  Nguyễn Đức Sơn

Số điện thoại: 0918.333.691 ​

 

2​. PHÓ CHÁNH THANH TRA​​​

Họ và tên: Nguyễn Phương Nam

Số điện thoại: 0919.408.094

 

* TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO


1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Trương Hoàng Thông

Số điện thoại: 0376.970.971

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Phạm Chín

Số điện thoại: 0918.795.252

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Uyên

Số điện thoại: 0946.201.175 

 

* TRUNG TÂM Y TẾ

 

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Trịnh Bửu Lễ

Số điện thoại: 0913.105.872

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Trương Văn Rạng

Số điện thoại: 0917.870.907

 

* TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

                    

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Trọng Phương

Số điện thoại: 0962.937.799

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số điện thoại: 0908. 259.088

 

* BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Đặng Nam Phước

Số điện thoại: 0915.025.616

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Mai Xuân Phúc

Số điện thoại: 0983.839.252

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Võ Chí Tâm

Số điện thoại: 0908.812.689


* ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 05

 

1. ĐỘI TRƯỞNG 

Họ và tên: Trần Khánh Dương 

Số điện thoại: 0918.054.248

 

2. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG

Họ và tên: Cao Xuân Hảo

Số điện thoại: 0983.983.828

 


* TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

1. GIÁM ĐỐC 

Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

Số điện thoại: 0918.700.472

​ 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Minh Huy

Số điện thoại:  0918.143.063

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Phạm Thế Thắng

Số điện thoại: 0918.925.263 


* TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 

​1. PHÓ GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH)

Họ và tên: Lê Văn Lượng

Số điện thoại: 0906.373.877

 

* TÒA ÁN NHÂN DÂN

 

1. CHÁNH ÁN TÒA ÁN

Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy

Số điện thoại: 0933.346.677

2. PHÓ CHÁNH ÁN

Họ và tên: Phan Anh Kiệt

Số điện thoại: 0946.181.557

 

3. PHÓ CHÁNH ÁN

Họ và tên: Vũ Thị Thu Trang

Số điện thoại: 0989.280.284 

 


* BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Đức Đới

Số điện thoại: 0907.498.310​

 

* UBND PHƯỜNG XUÂN AN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Phạm Trường Sơn

Số điện thoại: 0919.686.980

2. PHÓ CHỦ TỊCH 

Họ và tên: Nguyễn​ Phan Thanh Linh

Số điện thoại: 0915.552.077

  

*ĐẢNG ỦY - UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA 

1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên:  Trần Thanh Tân
Số điện thoại: 0933.924.462

 

2. CHỦ TỊCH
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Số điện thoại:  0948.414.175

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Duyên
Số điện thoại:  0915.747.585

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH
Họ và tên: Huỳnh Đăng Phương
Số điện thoại:  0915.747.585​ 

 

* UBND PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đề

Số điện thoại: 0978.313.797

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thành Huy

Số điện thoại: 0919.301.245

  

* UBND PHƯỜNG XUÂN BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Long Hà

Số điện thoại:  0908.483.686

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0983.455.669

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Huỳnh Chí Trung

Số điện thoại: 0913.119.011

 

 

* UBND PHƯỜNG XUÂN THANH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Trọng Thy

Số điện thoại: 0945.014.445

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thị Phương

Số điện thoại: 0981.776.015

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Nguyễn Đoàn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0919.178.387

 

  

* UBND PHƯỜNG XUÂN TRUNG

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt

Số điện thoại: 0919.009.570

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Huỳnh Các Tiên

Số điện thoại: 0986.565.947

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Nhật Huy

Số điện thoại: 0913.756.722

  

* UBND XÃ BẢO QUANG

 

1. CHỦ TỊCH 

Họ và tên:  Đặng Trung Mạnh

Số điện thoại:  0986.842.508​

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Quyên

Số điện thoại: 0913.184.546

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nga

Số điện thoại: 0784.182.222

 

* ĐẢNG ỦY - UBND PHƯỜNG SUỐI TRE

1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
Họ và tên: Nguyễn Bích Hạnh
Số điện thoại: 0918.058.010

 

2. CHỦ TỊCH
Họ và tên: Lương Ngọc Thanh
Số điện thoại:  0909.143.807

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH
Họ và tên: Phạm Thị Thu Yến
Số điện thoại: 0937.606.902

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cường
Số điện thoại:  02518.659.523

 

* ĐẢNG ỦY - UBND PHƯỜNG XUÂN TÂN

1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Đoàn Thạch Nam 

Số điện thoại: 0918649402


2. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Long

Số điện thoại: 0916.394.089

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Minh Trí

Số điện thoại: 0918.356.579

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Hồng Nhung

Số điện thoại: 0933.515.187 

 

* UBND PHƯỜNG BẢO VINH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Văn Kim 

Số điện thoại: 0918.797.061


2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Thị Thi

Số điện thoại:  0911.323.151

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa

Số điện thoại: 0908.727.535

 

* ĐẢNG ỦY - UBND XÃ BÌNH LỘC

 

1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên: Nguyễn Văn Tân

Số điện thoại: 0918.768.996

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Ngô Thị Kim Oanh

Số điện thoại: 0985.517.612

  

* UBND XÃ HÀNG GÒN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Bá Huy

Số điện thoại:  0813.377.677​

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Lê Như Luân
             Số điện thoại:  0986.525.381

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: ​

Số điện thoại:

 

 

* UBND XÃ BÀU TRÂM

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Số điện thoại: 0917.397.917

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Tâm

Số điện thoại:  0919.996.018

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Võ Thành Nhân

Số điện thoại:  0918.534.777

 

* UBND PHƯỜNG BÀU SEN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Đinh Sỹ Nghĩa

Số điện thoại:  0395.589.639​

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Mai Trọng Hữu

Số điện thoại:  0906.189.206

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Nguyễn Trường Thọ

Số điện thoại: 0988.243.422

 

 

* ĐẢNG ỦY - UBND PHƯỜNG XUÂN LẬP

1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

SĐT: 0346.262.632​


2. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trường

Số điện thoại:  0913.109.034

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH​​​

Họ và tên:  Tạ Văn Hậu

Số điện thoại: 0917.989.239


 

* UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ

 

1CHỦ TỊCH UBMTTQ

Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

SĐT: 0918.295.728​

​​ 

2PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Văn Thành 

Số điện thoại:  0918.534.508

 

* HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Thị Kim Trang

Số điện thoại: 0945.629.048

  

2.  PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phan Thị Minh Hiếu

Số điện thoại: 0909.366.037

 

* HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

Số điện thoại: 02518.670.413


2.  PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Văn Việt

Số điện thoại: 0919.083.037


 

* HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ 

​ 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thành

Số điện thoại: 0983.177.889

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Dương

Số điện thoại: 0925.265.467

 

* HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Thị Thủy

Số điện thoại: 0913.756.861

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số điện thoại: 0907.365.878

 

  

* THÀNH ĐOÀN LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

Số điện thoại: ​0828.​608.609​​


2. PHÓ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN

Họ và tên: Phạm Tô Châu

Số điện thoại: ​0945.399.308

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Thị Bích Liên

Số điện thoại: 0918.609.044

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Số điện thoại: 0918.992.047

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Số điện thoại: 0918.050.609​

 ​

Kỹ thuật Trung Tâm VHTT-TT Tp.Long Khánh

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​