Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn


Ngày 14/6, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 1544/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. Theo đó, 06 thủ tục được thay thế gồm: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh, Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện, Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã, Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện, Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã.

220713 jg .jpg
2-2022-QD-1544_Quyet_dinh.pdfQuyết định 1544/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn
thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

----------------------
Về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn
 theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh​


Tiếp nhận Quyết định 1544/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Ngày 30/6, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành văn bản 2383/UBND-NC gửi đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để tổ chức triển khai, thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn bảo đảm theo đúng quy định; tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các phường, xã.

Người dân có thể truy cập trang thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ http://longkhanh.dongnai.gov.vn để xem toàn văn nội dung Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh, các phục lục kèm theo và các mẫu văn bản hướng dẫn chi tiết.

Danh Lộc  

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​