Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
DANH MỤC SÁCH GIỚI THIỆU


​​​​DANH MỤC GIỚI THIỆU CÁC TÁC PHẨM

Tác phẩm: "Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh"​ do PGS.TS. Lê Văn Yên biên soạn,​ Nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2017
Tác phẩm -Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch HCM.pngTác phẩm:"Chuyện kể từ Sài Gòn" của tác giả Nguyễn Ngọc Hà do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành năm 2021
Tác phẩm - Truyện kể từ Sài Gòn.pngTác phẩm: "Almanach lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam"được biên soạn bởi các tác giả GS.TS Tạ Ngọc Liễn, GS.TS Đỗ Văn Ninh, GS.TS Trương Thâu, Nhà nghiên cứu Bùi Thiết do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2008
Tác phẩm Almanach lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam.pngTác phẩm: "Đạo lý Người xưa"​ của tác giả Dương Thu Ái và Nguyễn Kim Hanh, do Nhà xuất bản Thời Đại phát hành năm 2013
Tác phẩm Đạo lý Người xưa.pngTác phẩm: "85 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên mầm non" do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 2013
Tác phẩm 85 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên mầm non.pngTác phẩm: "Tất cả vì con người, cho con người"​ của Tiến sĩ Trần Nhudo Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm 2020
Tác phẩm Tất cả vì con người, cho con người.png

Tác phẩm: "Cùng con vượt qua hàng rào giao tiếp" của chuyên gia tâm lý Lê Khanh, do Nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2019
Tác phẩm Cùng con vượt qua hàng rào giao tiếp.png

​​

Tác phẩm: Chiến thắng Xuân Lộc – Long Khánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975” do Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai biên soạn và ấn hành năm 2004
Tác phẩm CHIẾN THẮNG XUÂN LỘC - LONG KHÁNH ...19752.png

​​

Tác phẩm: Lịch sử Đảng bộ thị xã Long Khánh (1930 - 2007) do Ban Thường vụ Thị ủy Long Khánh chỉ đạo thực hiện với sự cộng tác của Thạc sĩ Trần Quang Toại, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Đồng Nai; Thạc sĩ Phan Đình Dũng, Hội viên Hội khoa học lịch sử Đồng Nai, được Nhà xuất bản Đồng Nai phát hành vào năm 2009
Tác phẩm Lịch sử Đảng bộ thị xã Long Khánh (1930 - 2007).pngTác phẩm: Những lá thư thời chiến Việt Nam”  do tác giả Đặng Vương Hưng, được nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành năm 2005​
Những lá thư thời chiến Việt Nam2.png​​Tác phẩm: "Sống thuận the​o tự nhiên - chìa khóa vàng cho sức khỏe"của Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ Nguyễn Khiêm, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2021​
Tác phẩm Sống thuận theo tự nhiên1.png
​​


Tác phẩm: “Đảo Lý Sơn xưa và nay" do Thạc sỹ Nguyễn Hằng Thanh chủ biên được Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát hành năm 2017
Tác phẩm Đảo Lý Sơn xưa và nay1.png


​​
Tác phẩm: “Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và hồi ức"​ do Võ Công Trí, Lưu Anh Rô chủ biên, được Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành vào năm 2019Tác phẩm Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và ký ức1.png


​​
Tác phẩm: Hướng về biển đảo quê hương" của Hội viên Hội văn học Nghệ thuật Đồng Nai, được nhà xuất bản Đồng Nai phát hành năm 2022
Tác phẩm Hướng về biển đảo quê hương2.png
​​
Tác phẩm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Nội dung và giá trị" do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh biên soạn, ​Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2021
Tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu - nội dung.png
​​Tác Phẩm: “Danh nhân Hồ Chí Minh - Cuộc đời và Những chặng đường lịch sử" do Trần Đình Huỳnh và Trần Thu Thủy biên soạn, Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2020
Tác Phẩm Danh nhân Hồ Chí Minh - Cuộc đời và Những chặng đường lịch sử.pngTác phẩm: “Những người thân trong gia đình Bác Hồ" do Trần Minh Siêu biên soạn, Nhà xuất bản Nghệ An phát hành năm 2002
Tác phẩm Những người thân trong gia đình bác.pngTác phẩm: Long Khánh miền ký ức covid – 19"  do Ủy ban Mặt trận  tổ quốc Việt Nam Thành phố Long Khánh tổng hợp năm 2023
Tác phẩm Long Khánh miền ký ức Covid-19.pngTác phẩm: "Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử"​​của tác giả Hoàng Minh Phương do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2004
Tác phẩm Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử.pngTác phẩm: "Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc việt nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945​" do PGS, TS Vũ Như Khôi chủ biên; được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2021
Tác phẩm Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc việt nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945.pngTác phẩm:“Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh" của tác giả Vũ Dương Thúy Ngà do Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông phát hành năm 2017
Tác phẩm Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại hồ chí minh.pngTác phẩm: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong tình hình mới" do Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương làm Tổng chủ biên, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2020
Tác phẩm Phòng chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam trong tình hình mới.png​Tác phẩm: Mùa xuân nhớ Bác - Tự sự của tác giả" của tác giả Phạm Thị Xuân Khải được nhà xuất bản Thông Tấn phát hành năm 2006
“Mùa xuân nhớ Bác - Tự sự của tác giả”.png​Tác phẩm: Có một ngày Bố mẹ sẽ già đi" của nhiều tác giả sáng tác, được Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2021
Tác phẩm “Có một ngày Bố mẹ sẽ già đi”.png​Tác phẩm: Cho đi là còn mãi"​ do Huế Phượng biên dịch, được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2016
Tác phẩm Cho đi là còn mãi.png​Tác phẩm: “Hỏi - đáp về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" OCOP và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển"​ do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2022
Tác phẩm Hỏi đáp COOP.pngTác phẩm: Ký ức phụ nữ miền Đông"​ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch biên soạn, được Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2013
Tác phẩm ký ức phụ nữ miền đông.pngTác phẩm: Chạy trời không khỏi đau - Nhật kí bí mật" của tác giả Adam Kay, dịch giả Jo Hoàng và đội ngũ biên tập, được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2020
Tác phẩm Chạy trời không khỏi đau - Nhật kí bí mật.pngTác phẩm: “Mỗi ngày một câu chuyện hay" của tác giả Trần Giang Sơn chủ biên do nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội phát hành năm 2012
Tác phẩm Mỗi ngày một câu chuyện hay.pngTác phẩm: “Việt Nam tinh hoa đạo đức"​ của tác giả Bùi Ngọc Sơn biên tập, được Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2017​
Tác phẩm Việt Nam tinh hoa đạo đức.pngTác phẩm: “Bác Hồ với các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam" của tác giả Đỗ Hoàng Linh và Văn Thanh Mai biên soạn, được nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2009
Tác phẩm Bác Hồ với các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.pngTác phẩm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh" của TS Trương Ngọc Nam và TS Hoàng Anh đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc xuất bản năm 2011
Tác phẩm Đảng ta là đạo đức, là văn minh.pngTác phẩm: “Về quê ăn Tết" của tác giả Dương Hoàng Lộc, được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2021
Tác phẩm Về quê ăn tết.pngTác phẩm: “Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các nước trên thế giới" trong Tủ sách Văn hóa, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành
Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các nước trên thế giới.png​Tác phẩm:Chiến Thuật Loại Bỏ Lo Lắng" nằm trong Bộ sách chiến thuật dành cho người trẻ do Nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2020
Tác phẩm Chiến thuật loại bỏ lo lắng.bmpTác phẩm: “Cẩm nang học hỏi thành tài" do Trần Thị Thanh Liêm biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản năm 2019
Tác phẩm Cẩm nang học hỏi thành tài.pngTác phẩm: “Bụi phấn - Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất" nằm trong tủ sách Hạt giống tâm hồn do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM phát hành năm 2016
Tác phẩm “Bụi phấn - Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất”.pngTác phẩm: Biểu tượng văn hóa truyền thống - Làng quê Việt Nam" của nhiều tác giả, được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phát hành năm 2021
Tác phẩm Biểu tượng văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam.pngTác phẩm: “Cuốn Hồi ký của Trung tướng - Tiến sĩ Đoàn Sinh Hưởng" được nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2012
Tác phẩm “Cuốn Hồi ký của Trung tướng - Tiến sĩ Đoàn Sinh Hưởng”.png​Tác phẩm: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào – Campuchia" do tác giả Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn, được nhà xuất bản Hà Nội in và phát hành vào năm 2021​
Tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.pngTác phẩm:"Lịch sử Lực lượng vũ trang Long Khánh (1945 - 2020)" ​do Nhà xuất bản Đồng Nai liên kết Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Khánh phát hành năm 2021
Lịch Sử Lực lương Vũ trang Long khánh.png​​


Kỹ thuật Tổ Truyền Thanh

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​