• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Hội thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021”


 210630  khai VBPL.jpg
     Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, gọi tắt là Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai được Sở Khoa học và Công nghệ chính thức tổ chức năm 2021 nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai. Năm 2021, cuộc thi được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng đều có thể tham gia dự thi.

     Tại thành phố Long Khánh, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố; Các hợp tác xã, tổ hợp tác; Hội doanh nghiệp thành phố triển khai phổ biến nội dung hồ sơ, thể lệ cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị biết và tham gia. Mỗi đơn vị, phường, xã có ít nhất 01 sản phẩm dự thi để lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh  Đồng Nai, đặc biệt là của thành phố Long Khánh.

     Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về:
     - UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế), theo địa chỉ: số 59, đường Cách mạng tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.879579 – 0982.357475 (Trần Thị Lam - Chuyên viên Phòng Kinh tế).
     - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, số 1597 Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.382297 (line 8118) – 0913.142649 (Giang Vũ Văn - Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ); fax: 0215.3825585.
     ​Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 31/8/2021.
     Để biết thêm thông tin và các nội dung liên quan về cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2021, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập Website:  www.dostdongnai.gov.vn/hoithiocop và www.tkcdongnai.gov.vn.

 

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​