• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025Chiều ngày 14/9/2022, Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Tín - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng. Tham dự Đại hội có 4/4 đảng viên được triệu tập. 
Tại Đại hội, Chi bộ đã báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác Đảng được thực hiện đúng Điều lệ, quy định của Đảng. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao về tư tưởng và hành động trong Chi bộ. Cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm được phân công trên từng lĩnh vực, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Việc tham gia vào hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan có nề nếp. thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trên lĩnh vực công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc.

 306100693_453377583484385_761684331567491789_n.jpg
 ​Đại hội lấy ý kiến biểu quyết
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Tín - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng đề nghị cấp ủy Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy nhiệm kỳ 2023-2025 quan tâm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị. Đảm bảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo kế hoạch của thành phố.
306170118_453377650151045_3026174343906180838_n.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu
 
Thường xuyên đưa vào sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan các nội dung theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt quy chế nêu gương, phải thực sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực, luôn là tấm gương sáng về đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ noi theo.
Tích cực tham mưu cho Thành ủy về công tác dân vận, làm cho công tác dân vận ngày trở thành nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của từng cơ quan Đảng, chính quyền ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; rèn luyện phẩm chất và phong cách người cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
306089997_453377693484374_3216362054940804704_n.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy
khóa IV nhận hoa chúc mừng tại Đại hội
 
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy khóa III tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 
Trung Tín

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124