• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 * THÀNH ỦY LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THÀNH ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

Số điện thoại: 0913.850.493

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀ​NH ỦY

Họ và tên: Nguyễn Đức Thạnh

Số điện thoại: 0918.447.359

 

3. PHÓ BÍ THƯ THÀ​NH ỦY

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

VĂN PHÒNG THÀ​NH​ ỦY (02513.877.217)

 

                    1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

SĐT: 0918.295.728

 

BAN TỔ CHỨC THÀN​H ỦY (02513.877.213)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

SĐT: 0937.015.333

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Trần Quốc Bình

SĐT: 0913.872.864

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀN​H ỦY (02513.877.214)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lương Văn Nay

SĐT: 0913.179.949

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Bùi Hồng Sơn

SĐT: 0913.756.672

 

BAN DÂN VẬN THÀN​H ỦY (02513.870.926)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

SĐT: 0918.534.767

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

SĐT: 0346.262.632

 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀN​H ỦY (02513.877.211)

 

1. CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

SĐT: 0376.474.579

2. PHÓ CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Đào Thị Tố Anh

SĐT: 0909.259.059

 

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

UBMTTQ THÀNH PHỐ

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đoàn Thanh Bắc

Số điện thoại: 0908.360.437

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thế Anh

Số điện thoại: 0989.881.955

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Thị Kim Trang

Số điện thoại: 0945.629.048

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng

Số điện thoại: 0914.629.141

                     3.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phan Thị Minh Hiếu​

Số điện thoại: 0909.366.037


HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

Số điện thoại: 02518.670.413


HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Quốc Thân

Số điện thoại: 0985.738.945

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thành

Số điện thoại: 0983.177.889

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Dương​

Số điện thoại:

 ​ 

THÀNH ĐOÀN LONG KHÁNH

1.    BÍ THƯ

Họ và tên: Nguyễn Minh Kiên

Số điện thoại: 0917.51.77.87

2.    PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên: Bùi Khánh Nam

Số điện thoại: 0972.456.144

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Thị Bích Liên

Số điện thoại: 0918.609.044

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Số điện thoại: 0918.992.047

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

          1. CHỦ TỊCH

          Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

SĐT: 0913.850.493

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Ngọc Hồng

SĐT: 0918.114.519

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thanh

SĐT: 0919.331.082 - 0916.800.739

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

1. PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

Họ và tên: Phan Văn Phúc

SĐT: 0941.489.370

 

BAN KT-XH HĐND THÀNH PHỐ

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lê Quang

SĐT: 0918.687.351

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: 

SĐT: 

 

 

* LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ​ LONG KHÁNH

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thắng

Số điện thoại: 0947.867.586

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Đỗ Chánh Quang

Số điện thoại: 0909.177.757

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Bùi Quốc Thể

Số điện thoại:   0918.629.048

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: 

Số điện thoại: 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Đoàn Thị Tuyết Trọng

Số điện thoại: 0985.715.615

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Hà

Số điện thoại: 0979.900.116

 

PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thái

Số điện thoại: 0919.006.008

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Tràng

Số điện thoại: 0949.244.797

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hương Thủy

Số điện thoại: 0966.557.679

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Hồ Cố Giả

Số điện thoại: 0918.080.820

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoàng Vy

Số điện thoại: 0978.805.659

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

Họ và tên:  Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Số điện thoại: 0869.929.483​

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Trường

Số điện thoại: 0913.109.034

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: 

Số điện thoại: 

 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lương Ngọc Thạch

Số điện thoại: 0914.708.798

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc

Số điện thoại: 0918.795.242

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Văn

Số điện thoại: 0917.470.558

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Số điện thoại: 0913.872.622

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Mai

Số điện thoại: 0948.626.777

 

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đặng Thanh Hiếu

Số điện thoại: 0903.738.320

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Thị Như Nga

Số điện thoại: 0798.801.579

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Số điện thoại:  0919.302.229

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Số điện thoại: 0907.282.393

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Ngọc Thanh

Số điện thoại: 0909.143.807

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đào Đại Giang

Số điện thoại:  0907.064.591

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Tân

Số điện thoại: 0908.524.576

 

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Thị Hương

Số điện thoại: 0919.246.989

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Trường Thọ

Số điện thoại: 0988.243.422

 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Bùi Anh Tài

Số điện thoại: 0913.154.906

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Hồng Quân

Số điện thoại: 0918.807.899

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Công Nghị

Số điện thoại: 0913.199.063

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phan Thành Chánh

Số điện thoại: 0919.400.914

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Khánh

Số điện thoại: 0918.700.472

 

THANH TRA THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. CHÁNH THANH TRA

Họ và tên: 

Số điện thoại:

2. PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Cường

Số điện thoại: 0387.793.446

 

 TRUNG TÂM VĂN H​ÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Võ Thị Thủy

Số điện thoại: 0916.756.861

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Phạm Chín

Số điện thoại: 0918.795.252

3. PHÓ GIÁM ĐỐ​C

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Uyên

Số điện thoại: 0946.201.175

4. PHÓ GIÁM ĐỐ​C

Họ và tên:  Trương Hoàng Thông

Số điện thoại: 0376.970.971

5. PHÓ GIÁM ĐỐ​C

Họ và tên:  Nguyễn Đoàn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0919.178.387


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

                    

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Trọng Phương

Số điện thoại: 0962.937.799


UBND PHƯỜNG XUÂN AN

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Văn Kim

Số điện thoại:  0918.797.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Long Hà

Số điện thoại: 0908.483.686

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Phan Thanh Linh

Số điện thoại: 0915.552.077

 


UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt

Số điện thoại:  0919.009.570

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Duyên

Số điện thoại:  0915.747.585

 

UBND PHƯỜNG PHÚ BÌNH

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đề

Số điện thoại: 0978.313.797

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đoàn Như Vượng

Số điện thoại: 0919.387.002

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN BÌNH

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Ngọc Huệ

Số điện thoại: 0918.797.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0983.455.669

 

UBND PHƯỜNG XUÂN THANH

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Trọng Thy

Số điện thoại: 0945.014.445

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thị Phương

Số điện thoại: 0981.776.015

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN TRUNG

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thế Trí

Số điện thoại: 0918.276.932

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Huỳnh Các Tiên

Số điện thoại: 0986.565.947

 

 

UBND XÃ BẢO QUANG

1. PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Số điện thoại: 0913.627.378

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Quyên

Số điện thoại: 0913.184.546 

 

UBND PHƯỜNG SUỐI TRE

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Vĩnh Hiền

Số điện thoại:  0913.370.208

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thị Thu Yến

Số điện thoại: 0937.606.902

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Số điện thoại:  0948.414.175

 

UBND PHƯỜ​NG XUÂN TÂN

               1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Số điện thoại:  0918.050.609

               2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Quy Thành

Số điện thoại:  0934.552.891

 

UBND PHƯỜ​NG BẢO VINH

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Văn Thà​nh

Số điện thoại:  0918.534.508

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Nguyễn Thị Hồng Nga

Số điện thoại:  078.418.2222

 3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Thị Thi

Số điện thoại:  0911.323.151​

 

UBND XÃ BÌNH LỘC

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đoàn Thạch Nam

Số điện thoại:  0913.756.672

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Trần Thị Ngọc Oanh

Số điện thoại:  0374.974.358

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Đặng Trung Mạnh

Số điện thoại:  0986.842.508

 

UBND XÃ HÀNG GÒN

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Lê Vũ

Số điện thoại:  0949.448.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Đinh Sỹ Nghĩa

Số điện thoại:  0395.589.639

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Trần Thanh Lam

Số điện thoại:  0919.408.094

 

UBND XÃ BÀU TRÂM

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Số điện thoại: 0917.397.917

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Trần Thị Thanh Tâm

Số điện thoại:  0919.996.018

 

UBND PHƯỜ​NG BÀU SEN

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Trung Bắc

Số điện thoại:  0989.743.933

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Mai Trọng Hữu

Số điện thoại:  0906.189.206

 

UBND PHƯỜ​NG​ XUÂN LẬP

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thanh Khang

Số điện thoại:  0949.203.060

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Tạ Văn Hậu

Số điện thoại: 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Thanh Hiệp

Số điện thoại: 0933.009.789
Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​