• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
Công khai Quyết định số 16, 17 và 18 của UBND về Ngân sách thành phố 2020


 
1) Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố về việc công bố công khai danh mục công trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nguồn vốn ngân sách thành phố​.


2) Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 3), kết quả lựa chọn nhà thầu và số liệu quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành năm 2019

200114 QĐ17.png
 QĐ17-2020-01-13-15-42-03-01.pdfQĐ17-2020-01-13-15-42-03-01.pdf


3) Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố về việc công khai sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

           Danh Lộc trích dẫn ​

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​