• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Chi bộ trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu trong việc học tập và làm theo lời Bác


           Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ Trường THPT Hoàng Diệu đã cụ thể hóa việc làm theo Bác bằng những việc làm, phong trào thi đua thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường, góp phần tạo không khí dạy, học sôi nổi, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THPT Hoàng Diệu được thành lập vào tháng 7/2016 theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Để kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Chi bộ trường THPT Hoàng Diệu được thành lập ngay vào tháng 8/2016, theo Quyết định của Ban thường vụ Thị ủy Long Khánh, nay là Thành ủy Long Khánh. Đến nay, Chi bộ nhà trường có 29 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Chi bộ đưa việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của chi bộ nhà trường; qua đó triển khai đến toàn thể đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh học tập theo chuyên đề hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đều tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.


ffc044b4268e35b17686881a4fd23f1a (1).jpg
Đơn vị trường Hoàng Diệu được nhận bằng khen cấp tỉnh (Đại diện nhà trường - Vị trí thứ 2 từ bìa trái)

Sau mỗi đợt học tập, cán bộ, Đảng viên, giáo viên đều viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ của từng người. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chi bộ trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu, triển khai đến toàn thể đảng viên học tập, qua đó vận dụng thực hiện tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của mỗi đồng chí trong việc ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giáo viên; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị; nêu cao tinh thần “Đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 Thầy Lê Việt Hùng - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hiệu cho biết: “Ngay khi chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được ban hành, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu đã kịp thời đưa việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các Nghị quyết, chương trình kế hoạch hoạt động của Chi bộ và triển khai đến toàn thể đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Những năm qua, thực hiện việc Chỉ thị 05 của Bộ Chính, tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu thực sự đã đẩy mạnh phong trào của nhà trường đi lên. Về chuyên môn các thầy cô giáo đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của học sinh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn tận tâm trách nhiệm với học trò, theo đó mà chất lượng giáo dục mỗi năm được tăng lên; tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi, hạnh kiệm khá, tốt hàng năm đều tăng. Các phong trào  văn thể mỹ được nhà trường tổ chức hàng năm, đây là một sân chơi bổ ích đa dạng, phong phú tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và học học toàn trường. Riêng cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nêu gương, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học, nhiều thầy cô giáo  của nhà trường là tấm gương sáng cho các em noi theo. Với vai trò là Bí thư -Hiệu trưởng nhà trường, bản thân tôi luôn nêu gương trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt công tác, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đề cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn chủ động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ đó, tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong tập thể Chi bộ cũng như trong cơ quan và điều đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong những năm vừa qua”.


3cbbdb386b7d318153180b11fa5f46bf.jpg
Bằng khen Chi bộ trường THPT Hoàng Diệu đã có thành tích xuất sắc 

trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực và có sức lan tỏa trong đơn vị, Chi bộ nhà trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm học; từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Trong quá trình thực hiện, đồng chí Bí thư Chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, chủ chốt, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động; tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; tận tụy, trách nhiệm với trong công việc. Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều có ý thức trong việc “trung thực, trách nhiệm” với công tác của mình; tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Chi bộ lãnh đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc dạy học tích hợp, đưa một số nội dung về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào các tiết học Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân; đồng thời, lồng ghép các nội dung trên vào giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, hàng năm Chi bộ chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến.

Với sự quán triệt của Chi bộ, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong mỗi công việc. Năm 2019, Chi bộ phát triển đảng viên vượt 150% so với chỉ tiêu của thành phố giao; trong đó, có 12 đảng viên học sinh lớp 12. Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên.

Việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, kết quả có 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 23 giáo viên tham gia và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường; có 4 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 18 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; 50 cá nhân được Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen. Hàng năm, có 100%  giáo viên, công nhân viên được công nhận lao động tiên tiến. Cơ quan được công nhận đơn vị văn hóa hàng năm; tỉ lệ học sinh lên lớp đạt trên 99%; tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn mặt bằng chung cả tỉnh. Tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đạt trên 70%; hạnh kiểm khá tốt trên 98%. Học sinh giỏi cấp tỉnh và thi khoa học sáng tạo cấp tỉnh đạt 25 giải. Từ năm 2017 đến năm 2019, công đoàn trường được công nhận vững mạnh. Là 1 trong 4 đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đơn vị xuất sắc nhất cụm trường học năm 2019.

Hiện Chi bộ trường THPT Hoàng Diệu được Thành ủy đề xuất khen thưởng cấp tỉnh về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

​Minh Huệ

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124