• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
TP. Long Khánh qua 05 năm thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


 

           Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua 5 năm thực hiện, từ năm 2016-2020, Ban Thường vụ Thị ủy Long Khánh (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt những kết quả tích cực. Phong trào đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Điển hình trong các năm 2017, 2018 và năm 2020, Đảng bộ thành phố Long Khánh vinh dự được nhận cờ đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

hinh trien khai thuc hien chi thi 05.jpg
Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU

          Trong 5 năm qua, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, đã được các tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong toàn thành phố hưởng ứng, triển khai thực hiện tích cực với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị; đồng thời, được tiến hành song song với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" “trong nội bộ đã góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức, sự thống nhất về ý chí và hành động của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân trong việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.


chu tich tinh gap go nguoi dan.jpg
   Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KP6-P. Xuân An

Ông Phan Văn Anh - Bí thư chi bộ Khu phố Suối Tre - Phường Suối Tre cho biết: Trước hết, tôi thấy rằng là một người cán bộ học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phải nhiệt tình nói phải đi đôi với làm, Bác nói học đi đôi với hành và phải gần dân, tôn trọng dân, nói để dân tin, dân hiểu, dân biết và làm để dân thấy, dân làm theo.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, công tác tuyên truyền được chú trọng. Hàng năm, ngoài việc ban hành các tài liệu, đĩa DVD do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành; Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh đã thực hiện việc biên soạn nội dung  theo chuyên đề hàng năm dưới dạng tài liệu Hỏi-đáp ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp cho các Chi, Đảng bộ cơ sở và các cơ quan thông tin đại chúng làm tài liệu tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố. Các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể thành phố triển khai với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ và cơ quan; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải các nội dung, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử thành phố; tuyên truyền trực quan, sử dụng pano, băng rôn, tổ chức chương trình văn nghệ, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách, báo. Đồng thời, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Một trong những đổi mới sáng tạo của cấp ủy trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Kết quả, 5 năm qua đã kiểm tra trực tiếp 61 tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát tại các Chi, Đảng bộ, hầu hết các cấp ủy Đảng đều thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, việc thực hiện quy chế nêu gương. Kết quả đánh giá thực hiện Quy chế nêu gương trong giai đoạn từ năm 2016-2020: tỷ lệ bình quân đạt 94,9% đảng viên và 99,5 % cán bộ đảng viên chủ chốt được đánh giá từ hoàn thành tốt trở lên trong việc thực hiện Quy chế nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy, hầu hết cán bộ đảng viên được kiểm tra đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Đồng thời, góp phần chấn chỉnh và hướng dẫn các Chi bộ và đảng viên thực hiện đúng các nội dung tiêu chí trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời điều chỉnh, xử lý.

Ông Phạm Văn Hoàng - Trưởng Ban dân vận Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Long Khánh cho biết thêm: Trước hết phải duy trì xây dựng các mô hình đã có, hiện nay ở cơ sở có rất nhiều mô hình hay, sinh hoạt dưới cờ là chuyện bình thường rồi, thì cũng nâng lên chất lượng, sinh hoạt làm sao cho có ý nghĩa, mỗi lần sinh hoạt đó làm cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức học tập được một cái gì đó ở Bác. Cán bộ Đảng viên làm nhiệm vụ đó tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong phục vụ nhân dân. Từ đó, đem lại niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua quá trình học tập và rèn luyện làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.


mo hinh dan van kheo.jpg
   Ra quân công tác dân vận tại xã Bàu Trâm

Đối với cấp ủy các xã, phường, hàng năm tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy cơ sở với người dân trên địa bàn, để qua đó cán bộ lãnh đạo có thể gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với người dân nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng cũng như những yêu cầu, mong muốn chính đáng của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, từ đó có hướng giải quyết kịp thời, thỏa đáng và phù hợp. Đồng thời, thể hiện được sự gắn bó, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, góp phần phòng chống các biểu hiện của tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố Long Khánh, nhất là cán bộ chủ chốt luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; trong công việc luôn năng động, sáng tạo, linh hoạt giải quyết các tình huống ở cơ sở, đáp ứng một cách tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, đã cùng tập thể cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên hàng năm đã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị: Tổ chức cơ sở Đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng; đảng viên vi phạm tư cách và phải xử kỷ luật giảm. Từ năm 2016 đến năm 2020: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 83%; Nghị quyết trên 80%; tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 93% trở lên Nghị quyết trên 85%.


ca nhan dien hinh tien tien .jpg
     Hội nghị điển hình tiên tiến TP. Long Khánh lần thứ III

Song song đó, việc xây dựng và duy trì các mô hình hay trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, phong trào “Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy chế nêu gương” xuất hiện ở hầu hết các cơ quan, đơn vị đã góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu. Phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì bệnh nhân” được đông đảo Y, Bác sĩ hưởng ứng tích cực đem đến sự hài lòng của người khi đến khám và điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa khu vực Long Khánh.


cham soc benh nhan .jpg
         Quan tâm chăm lo bệnh nhân tại BVĐK Long Khánh 

 Ngoài ra phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” trong lực lượng vũ trang thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ công an, quân đội tận tụy với Nhân dân “vì nước quên thân vì dân phục vụ”; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo”; phong trào “nuôi heo đất”, Nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ đoàn kết, tổ tương trợ, giúp nhau qua vốn nhàn rỗi để phát triển kinh tế gia đình của Hội Nông dân, Hội phụ nữ….đã giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBMTTQ thành phố phát động đã góp phần hỗ trợ công tác giảm nghèo trên địa bàn; Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”; Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Lễ hội xuân hồng” đã xuất hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng. Phong trào “mỗi ngày làm một việc tốt vì cộng đồng” được phát động ngày càng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt-việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

mo hinh nuoi heo dat.jpg

         trao so tiet kiem .jpg
       Các hoạt động, mô hình từ thiện trên địa bàn thành phố

Bà Lương Thị Bảo Thủy - Chủ tịch UBMTTQ Xã Bảo Quang cho biết: Ngoài công tác tuyên truyền việc học tập làm theo Bác, tôi còn triển khai trong hệ thống mặt trận về việc làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, trong đó chú trọng nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao gắn với nhiệm vụ chính trị tổ chức mình. Bản thân tôi luôn gần dân. Lắng nghe dân chia sẻ thấu hiểu những tâm tự nguyện vọng của người dân để từ đó có dề xuất với cấp ủy chính quyền giải quyết những nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Có thể khẳng định, 5 năm qua việc duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.Kết quả, giai đoạn từ 2016-2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp bình xét và biểu dương, khen thưởng được 46 tập thể và 382 cá nhân là các gương người tốt, gương điển hình, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020), UBND thành phố Long Khánh đã khen thưởng cho 55 tập thể, 176 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng 11 tập thể, 38 cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực; Thành phố Long Khánh giới thiệu 10 gương điển hình đi dự Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI. Điển hình Ông Lê An - người dân phường Xuân Trung là người tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, gần đây nhất khi vừa nghe UBMTTQVN Thành phố phát động đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ, Ông là người tiên phong đến UBMTTQVN Thành phố để ủng hộ 3 triệu đồng cho đồng bào miền trung, đó là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.


phat dong ung ho mien trung.jpg
       Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tháng 10/2020

Ông Lê An - người dân Phường Xuân Trung chia sẻ: Đối với chúng tôi luôn suy nghĩ một điều, bản thân mình sẽ cố gắng thực hiện tốt tiêu chí của người lớn tuổi sống vui sống khỏe, sống có ích, vì vậy cho nên chúng tôi cũng cố gắng tham gia công tác xã hội, giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, chúng tôi tham gia trong quỹ khuyến học của địa phương, nhất là thiên tai bão lũ đồng bào miền trung, tình hình đất nước gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng tham gia đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình, để cùng với toàn dân giảm bớt khó khăn cho những người đang gặp khó khăn.


bi thu thanh uy khen thuong chi thi 05 tai hn.jpg
        Đ/c Hồ Văn Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư thành ủy Long Khánh khen thưởng các cá nhân
              đạt thành tích qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua tại Đảng bộ thành phố Long Khánh đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

                                        

 Minh Huệ-Thanh Giang 


Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124