• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Thành phố Long Khánh: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh


          Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Long Khánh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân.

Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vacxin phòng Covid-19 ít nhất 01 mũi, kể cả người lao động ngoài địa bàn thành phố đạt 100,9%; trong đó, có 119.519 người đã tiêm 02 mũi, đạt tỷ lệ 98,11%. Tiêm vắc xin (mũi 1) cho học sinh THPT được 6.264/6.646 người, đạt 94,25% kế hoạch; đạt 43,46% so với tổng số trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Tính đến ngày 15/11, đã có 19.204 địa điểm tạo mã QR; 87.744 người cài đặt ứng dụng PC-Covid, đạt 74% tổng số người sử dụng Smartphone, 676.426 lượt quét mã QR. Hiện nay, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID, đăng ký và sử dụng mã QR để kiểm soát người vào/ra cơ sở, nhất là tại các khu nhà trọ, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn người lao động trên địa bàn thành phố nộp hồ sơ hỗ trợ an sinh xã hội qua APP ứng dụng di động (RT-Home).


211116 entation1.jpg


Đến nay, đã vận động được hơn 12 tỷ 846 triệu đồng, hỗ trợ 29.889 trường hợp; về hỗ trợ lao động tự do, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19; đã hỗ trợ cho 50.496 người, số tiền trên 81 tỷ 196 triệu đồng. Đến nay, đã hỗ trợ cho 2.130 hộ kinh doanh theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố, số tiền là 6 tỷ 330 triệu đồng. Công tác hỗ trợ trẻ em, người đang điều trị Covid-19 và cách ly y tế (F1) được thực hiện đảm bảo kịp thời, đã hỗ trợ cho 417 người, số tiền là 480,76 triệu đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù theo Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã hỗ trợ cho 826 đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 215 hộ nghèo, cận nghèo; 4.625 đối tượng bảo trợ xã hội, 2.866 người dân đang thuê phòng trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền gần 09 tỷ 359 triệu đồng.

Tại 02 Khu Công nghiệp Long Khánh và Suối Tre có 52/53 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 23.350 lao động; trong đó 50 doanh nghiệp thực hiện phương án cho người lao động “đi, về hàng ngày”, 02 doanh nghiệp thực hiện đồng thời 02 phương án “3 tại chỗ” và “đi, về hằng ngày”; còn 01 doanh nghiệp tiếp tục tạm ngưng hoạt động. Ngoài khu công nghiệp có trên 750 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã hoạt động trở lại, đến nay có 19 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh; các ngành chức năng thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục hướng dẫn các các công ty, doanh nghiệp, cơ sở xản xuất còn lại xây dựng phương án theo quy định. Các hoạt động ngành thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định, tiếp tục phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng hoạt động trở lại, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, thành phố UBND Long Khánh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp phát hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người lao động, các hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quy định; tăng cường vận động mọi nguồn lực, đảm bảo công tác an sinh trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/25021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID, đăng ký và sử dụng mã QR để kiểm soát người vào/ra cơ sở, nhất là tại các khu nhà trọ, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp....nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Long Khánh./.

 

Minh Huệ​

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124