• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 trên địa bàn thành phố


 


Nhìn chung, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo các phường, xã đã quan tâm triển khai thực hiện đúng theo Kế hoạch số 665/KH-BCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Long Khánh. Các phường, xã đã chuẩn bị báo cáo, bố trí sắp xếp thành phần tham dự buổi làm việc cơ bản đầy đủ, đúng theo kế hoạch đề ra.

15/15 phường, xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Quy chế đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chi đạo trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Một số phường, xã đã thực hiện kiện toàn lại Ban chỉ đạo do có sự thay đổi về nhân sự gồm: Bàu Sen, Bình Lộc. Có 9/15 Ban chỉ đạo các phường, xã đã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 (Hàng Gòn, Xuân Thanh, Bàu Sen, Bảo Quang, Bảo Vinh, Xuân Bình, Xuân Tân, Bình Lộc, Phú Bình).

200701bBHXH.png
Ke_hoach_BHXH_2022_(1).pdfKế hoạch 312/KH-BCĐ ngày 07/3/2022 của BCĐ Thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Long Khánh 2022

Các phường, xã đã phối hợp cùng với các MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền qua tờ rơi, loa phát thanh của phường, xã, tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị ở ấp, khu phố về chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Long Khánh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người cận nghèo, người nghèo trên địa bàn xã (Bảo Quang).

Trong thời gian tới, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự; bổ sung nhân sự đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường, xã; phát huy vai trò của từng thành viên Ban chỉ đạo góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT do UBND thành phố giao; xem xét giao chỉ tiêu phát triển người tham BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng ấp, từng tổ chức đoàn thể.

Anh Sang​

 

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124