• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Long Khánh


 

​         Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Long Khánh. Theo kế hoạch, trong năm 2019 thị xã Long Khánh sẽ có 140 dự án với diện tích sử dụng là 492,38 ha trên 18 chỉ tiêu sử dụng.

 16 - Copy.jpg
Tải quyết định theo đường dẫn sau 

((4692-QD-UBT-2019 QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019.pdf4692-QD-UBT-2019 QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019.pdf))


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của hộ gia  đình, cá nhân cụ thể như sau:

Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn là 36 ha;

Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị là 6 ha;

Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân là 1,5 ha;

Chuyển từ các loại đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác cho toàn thị xã là 5 ha;

Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân là 1,5 ha;

Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân là 16 ha;

Chuyển từ đất nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở là 3 ha.

 16.jpg
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm  2019 tại thị xã Long Khánh

(BDKH2019_TXLK-BD cong khai.pdfBDKH2019_TXLK-BD cong khai.pdf)

Số lượng dự án thu hồi đất năm 2019 là 127 dự án với diện tích thu hồi là 402,68 ha trên 459,04ha diện tích kế hoạch. Số lượng dự án hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất là 4 với diện tích 3,54 ha. Ngoài ra, Quyết định còn nhiều nội dung khác như: Chỉ tiêu các loại đất năm 2019, kế hoạch thu hồi đất năm 2019, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019…

UBND thị xã Long Khánh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất đã duyệt… 

 

Danh Lộc​

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​