• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Ngày làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu UBMTTQVN thị xã Long Khánh lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)


 

​         Ngày 12/4, tiếp tục ngày làm việc thứ Đại hội đại biểu UBMTTQVN thị xã Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 -2024) với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận - Phát triển”. Đại hội có 175/178 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hệ thống MTTQ từ thị xã đến xã, phường luôn đảm bảo thực hiện đúng quy chế, tạo được sự đoàn kết, phối hợp và nhất trí cao trong Ủy Ban và Ban thường trực. Kịp thời tham mưu cho Đảng về những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu chung của thị xã, nhất là trên lĩnh vực xã hội từ thiện và chăm lo đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời, phản ánh kịp thời cho Đảng và Nhà nước những vấn đề bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết.

 IMG_1323.jpg
Trao giấy khen tại đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày vì người nghèo” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã có nhiều tổ chức, cá nhân, các thành viên của MTTQVN thị xã tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội… từ đó, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được phát huy có hiệu quả.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” mang lại hiệu quả thiết thực giúp người nghèo có việc làm, chỗ ở ổn định yên tâm lao động sản xuất, góp phần thoát nghèo bền vững. Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân luôn bảo đảm. Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, những kết quả đó đã tạo điều kiện và góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm của thị xã.

Trong nhiệm kỳ (2019-2024), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, xã, phường và các tổ chức thành viên cùng cấp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thị xã; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã hiệp thương cử 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Long Khánh khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024). Ông Đoàn Thanh Bắc tái cử chức Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Long Khánh. Đại hội cũng hiệp thương cử 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng cho 18 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ qua. 

                                            ​Minh Sang

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​