Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
TP.Long Khánh đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn và tập trung xử lý rác thải đô thị nông thôn


Trong năm 2022, TP.Long Khánh đã thực hiện tốt công tác thu gom và xử  lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. Hiện nay thành phố có 32.249/32.249 hộ sinh sống trong khu vực đô thị và 5.523 hộ trong khu dân cư tập trung tại khu vực nông thôn đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Tỷ lệ đăng ký đổ rác tại khu vực đô thị trên đạt 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố năm 2022 đạt 100%, đạt mục tiêu Nghị quyết của tỉnh.

Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; 15/15 phường, xã đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn các tuyến đường, khu dân cư để thực hiện phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2022 và xây dựng lộ trình để triển khai nhân rộng phong trào trên toàn địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các cuộc họp tổ nhân dân, chi bộ, đoàn thể tại các ấp, khu phố; thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động 130 tổ tự quản phân loại rác tại nguồn. Đến nay đã có 3.492 hộ đăng ký tham gia chương trình, đạt tỷ lệ 81,56% so tổng số 4.281 hộ dân trong các khu vực được chọn tại 15 phường, xã để triển khai chương trình. Số lượng thùng rác 240 lít là 1.500 thùng và 163 thùng chứa chất thải nguy hại bằng bê tông đảm bảo đáp ứng việc thực hiện phân loại rác tại nguồn và thu gom chất thải nguy hại. Qua kiểm tra, rà soát hiện nay có 3.041/4.281 hộ dân (tỷ lệ 71,03%) thực hiện đạt hiệu quả, đúng hướng dẫn. Khối lượng chất thải rắn được thu gom thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trung bình khoảng 7,857 tấn/ngày. Năm 2022, thành phố được UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá là địa phương có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt cao nhất trong tỉnh với tỷ lệ 71,03% trên tổng số 11 huyện, thành phố đã triển khai thực hiện; cao gần 2 lần so với tỷ lệ trung bình toàn tỉnh là 43%.

221201 THU GOM RAC TREN DUONG PHO.jpg
TP.Long Khánh đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn và tập trung xử lý rác thải đô thị nông thôn   ​
 

Đối với chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, xí nghiệp đều được hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định. Khối lượng Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại gồm: Khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại tại Khu Công nghiệp Long Khánh khoảng 51,84 tấn/ngày, tại Khu Công nghiệp Suối Tre khoảng 1,75 tấn/ngày; ngoài khu công nghiệp khoảng 2,51 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại đạt 100% đạt mục tiêu Nghị quyết của tỉnh.

                                                                                                                             Minh Anh​

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​