Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Đảng bộ thành phố hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022


Trong năm 2022, thành phố Long Khánh gặp không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thành ủy; sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND thành phố và cùng toàn hệ thống chính trị - xã hội đã đồng sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các yêu cầu do thực tiễn phát sinh. Trong đó sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị, phường, xã, cùng với sự tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của thành phố tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Đối chiếu với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã thực hiện đạt và vượt 48/48 chỉ tiêu trong đó có 21 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra.

Tháng 2.2023234 - Copy.jpg


Đảng bộ thành phố hiện có 35 tổ chức, cơ sở Đảng. Trong năm, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Công tác tổ chức, cán bộ được các Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện; 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị theo quy định; chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo. Hướng dẫn các Chi bộ tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ làm cho nội dung sinh hoạt Chi bộ thêm phong phú và thiết thực. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Thu ngân sách được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm; tính đến ngày 31/12/2022, có 15/15 Đảng bộ phường, xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao.

1557de08fba820f679b9.jpg
Thường trực Thành ủy trao giấy khen tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022​ (1)

Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, tập trung thực hiện duy trì, giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 03 khu dân cư kiểu mẫu), qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Về phát triển kinh tế gắn với chương trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Năm 2022 tỉnh công nhận thêm 05 sản phẩm OCOP đạt 03 sao gồm: phường Suối Tre có 02 sản phẩm (tương cà, nước tương của cơ sở Hoa Sen); xã Bàu Trâm có 02 sản phẩm (nấm mèo, nấm bào ngư của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Vi); xã Bảo Quang có 01 sản phẩm (hạt điều rang muối của cơ sở Tiến Phát). Nâng tổng số sản phẩm OCOP của thành phố lên 15 sản phẩm (trong đó có 13 sản phẩm đạt 3 sao và 02 sản phẩm OCOP đạt 04 sao).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, trong năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện chương trình “4 giảm” được Nhân dân tích cực hưởng ứng; 11/11 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 04/04 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 14/15 phường, xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy về xây dựng khu phố, ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” được triển khai thực hiện tốt gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, cải cách hành chính và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 14/15 phường, xã được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

ffb30c802b20f07ea931.jpg
Thường trực Thành ủy trao giấy khen tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 (2)

Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và được cấu hình trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,7%.  Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được tập trung thực hiện tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, trong năm 15/15 phường, xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao về giảm tỷ lệ hộ nghèo, kết quả đã giảm 20/34 hộ nghèo A đạt tỷ lệ 58,8% và giảm 97 hộ cận nghèo, tỷ lệ 51,1% so với tổng số hộ cận nghèo năm 2022. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong công tác Dân vận được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác dân vận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra ngay từ đầu năm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 và Sốt xuất huyết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phát động. 15/15 Đảng bộ phường, xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thông qua các phong trào đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ các phường, xã và Nghị quyết của Thành ủy về tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, tỷ lệ đoàn viên, hội viên nòng cốt. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hoạt động tại các kỳ họp HĐND các cấp thường xuyên được đổi mới theo hướng giảm về thời gian và nâng cao chất lượng kỳ họp; công tác tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo quy định; chú trọng công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị thành phố Long Khánh, UBND, UBMTTQVN thành phố và HĐND các phường, xã, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác tiếp dân, đối thoại với công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Có thể thấy, năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng đã tập trung khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách góp phần ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp đều tăng trưởng. Hoạt động văn hóa, giáo dục có tiến bộ. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở người được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan Nhà nước được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả khả quan. Đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, đạt hiệu quả. Tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm t phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022 và các triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Bước sang năm 2023, năm thứ ba, năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, trước những thuận lợi và thách thức đan xen, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 06/NQ-TU đề ra các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm.

Tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và lợi thế sẵn có của địa phương, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Long Khánh sẽ quyết tâm thực hiện nghị quyết đề ra trong năm 2023 với kết quả cao nhất.

 Minh Huệ

 

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​