Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tiếp tục lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 12447/UBND-KTN ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 của Chính phủ về ban hành kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

230209 Dự thảo luật đất đai 1.jpg 

/Shared Documents/11473_toan-van-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-lay-y-kien-lan-hai-11923010312182186.htm
 

Ngày 05/12/2022, UBND thành phố đã có Công văn số 4428/UBND-NN về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi thời gian thực hiện trong tháng 12/2022. Tiếp tục thực hiện Công văn số 254/UBND-KTN ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Công văn số 349/STNMT-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Đất đai sửa đổi (đính kèm văn bản), Ngày 08/2, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến tại văn bản 207/UBND-NN về việc nhắc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị có liên quan, các UBND phường xã trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân; nghiên cứu có ý kiến góp ý một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tiếp nhận các ý kiến góp ý, tổng hợp báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) và một số nhiệm vụ cụ thể khác... . Thời gian thực hiện trước ngày 15/02/2023.

230209 Dự thảo luật đất đai 2.jpg

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương với 237 điều. Để tham khảo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhân dân truy cập Cổng thông tin điện tử Chính Phủ tại địa chỉ /Shared Documents/11473_toan-van-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-lay-y-kien-lan-hai-11923010312182186.htm Sau khi tham khảo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhân dân có thể gửi ý kiến đóng góp về địa chỉ hòm thư longkhanhradio2@gmail.com./.

DL

 

 

 

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​