Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
​UBND thành phố Long Khánh xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2023

230216 be3.jpg
 
 

Nhằm nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng tốt các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức và công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Long Khánh xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2023 phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như sau:

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan và xử lý công việc của công chức, viên chức, nhất là công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: 100% cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả lãnh đạo, quản lý) sử dụng phần mềm quản lý văn bản để xử lý, điều hành công việc; 100% văn bản điện tử thực hiện gửi, nhận trên phần mềm quản lý văn bản thông qua trục liên thông của tỉnh, trừ các văn bản có quy định độ mật hoặc có quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền. Đạt trên 96% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính tại UBND thành phố Long Khánh trong năm 2023 được giải quyết đúng thời hạn theo quy định. Đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% hồ sơ, tài liệu được kiểm soát và thực hiện đúng theo các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu trong giải quyết công việc.

Tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 của UBND thành phố Về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND thành phố giao trách nhiệm triển khai đến thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Long Khánh và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai các hình thức phù hợp đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, thiết lập mục tiêu chất lượng tương ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo các mục tiêu chất lượng phải rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường và đánh giá mức độ thực hiện; phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu chất lượng; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo đến Trưởng Ban chỉ đạo ISO của thành phố khi có yêu cầu.

Danh Lộc

 

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​