Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Long Khánh đẩy mạnh công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

​Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc trong cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên qua theo dõi, một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, khu dân cư nơi cư trú, công dân trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, chưa thể hiện được vai trò tiên phong trong thực hiện Đề án 06 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và UBND thành phố; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (toàn thành phố đạt 6,66%) và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính còn thấp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kết quả đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thay đổi dần thói quen của người dân về việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Vừa qua UBND thành phố đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, UBND các phường, xã quán triệt thực hiện nghiêm một số nội dung. Cụ thể rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC VCNLĐ) tại cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chưa đăng ký tài khoản dịch vụ công và cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID. Tiếp tục quán  triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đảm bảo 100% CBCCVCNLĐ tại các cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đăng ký tài khoản và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến.

230404 To COng Nghe So ho tro Nguoi dan cai dat VNEID.jpg
Tổ công nghệ số cộng đồng phường Xuân An hướng dẫn người dân cài đặt VNEID

Đồng loạt ra quân, thực hiện cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, lập tài khoản và giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến từ nay đến ngày 15/5/2023. Mỗi một CBCCVCNLĐ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp yêu cầu mỗi CBCCVCNLĐ thuộc cơ quan, đơn vị mình phải trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ít nhất 10 công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Long Khánh cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1 hoặc mức độ 2. Sau khi vận động, hướng dẫn thì tiếp tục theo dõi kết quả đăng ký, cài đặt đến khi đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử thì lập danh sách báo cáo Thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi kết quả thực hiện và đưa nội dung này làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại CBCCVCNLĐ năm 2023.

Trên cơ sở danh sách các trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, giao Công an thành phố phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn hướng dẫn người dân đăng ký và thực hiện kích hoạt tài khoản. Chủ trì soạn thảo tài liệu hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, đối chiếu kết quả trên hệ thống, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả về Công an tỉnh theo quy định.

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Công an thành phố tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đợt cao điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu, đề xuất UBND thành phố khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá công vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hương Lan

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​