Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4291/UBND-KGVX ngày 05/5/2023. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Chủ tịch các Hội đặc thù, Chủ tịch UBND các phường, xã và Hiệu trưởng các trường công lập (THCS, Tiểu học, Mầm non và Mẫu giáo) trên địa bàn thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề hàng năm; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của đảng bộ, cơ quan trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo.

230524 Thực hiện Chỉ thị số 27CT-TTg ngày 0892016 của Thủ tướng Chính phủ.jpg
Văn bản số 1149/UBND-VX ngày 19/5/2023 của UBND thành phố Long Khánh
V/v tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu UBND thành phố chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và triển khai nội dung giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; Tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghể nghiệp, đạo đức công vụ của ngành với hình thức và nội dung phù hợp theo quy định; đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị, ban ngành liên quan hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nêu gương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phê bình tập thể, cá nhân có vi phạm trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực và hướng dẫn cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức hoạt động. Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập" có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo", đưa việc “làm theo" Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức, công vụ ngày càng đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc, nghiêm túc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả theo thời gian quy định ./.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​