Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính “không hẹn giờ" vào Ngày thứ 6 hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP Long Khánh

Sau khi xem xét đề xuất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh tại Công văn số 1509/VPĐK-CNLK ngày 02/10/2023. UBND thành phố Long Khánh thống nhất đối với việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố theo mô hình không hẹn giờ, cụ thể như sau:

231011 Triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Không hẹn giờ vào Ngày thứ 6 hàng tuần.jpg
Thông báo số 17/TB-TNTKQ ngày 9/10/2023 của BP Tiếp nhận và Trả kết quả

(1) Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

(2) Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ về tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra có 02 thủ tục hành chính, gồm:

(3) Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

(4) Thủ tục trích lục và biên vẽ thửa đất, khu đất bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất, thu hồi đất và công tác chỉnh lý biến động bản đồ địa chính.

Về thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút, vào các ngày thứ Sáu hàng tuần; theo mô hình “không hẹn giờ", trả hồ sơ trong ngày. Bắt đầu thực hiện từ ngày 13/10/2023.

UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo mô hình “không hẹn giờ" định kỳ vào ngày thứ Sáu hàng tuần để người dân, doanh nghiệp biết cùng hưởng ứng tham gia./.​

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​