Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

231023 Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09.jpg
Kế hoạch số 1905/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND TP Long Khánh
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023 trên địa bàn thành phố

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải đảm bảo sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa. Xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, cao điểm từ ngày 01/11/2023 đến ngày 09/11/2023.

Căn cứ kế hoạch, các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; Luật Bạo lực gia đình và Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp, kết hợp với hoạt động của các đoàn thể, thực hiện công tác xã hội trợ giúp pháp lý miễn phí tại 03 phường, 04 xã gồm: phường Bảo Vinh, Phú Bình, Bàu Sen và xã Hàng Gòn, Bình Lộc, Bảo Quang và xã Bàu Trâm.

Tập huấn các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự: Nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người trực tiếp làm công tác nghĩa vụ quân sự tại UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố về Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức triển khai các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.​

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​