Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh

Thực hiện Công văn số 2118-CV/BTGTU ngày 25/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 11 năm 2023

231107 Kế hoạch tuyên truyền.jpg

(1) Tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội IV Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; các kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IV) về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân vận và xây dựng Đảng năm 2023 trong 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023;

(2) Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa"; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và Quy định số 116- QD/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(3) Tiếp tục tuyên truyền kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền các kết quả trong việc thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI"

(4) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng tại các diễn đàn quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quý IV năm 2023; những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, về biên giới và quản lý biên giới quốc gia

(5) Tuyên truyền Kỳ họp thứ 6 Quốc hội (khóa XV), Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X); Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố (khóa IV); việc thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, thành phố trên địa bàn; tập trung tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, giao thông kết nối vùng.

(6) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa", về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và cuộc thi ảnh với chủ đề “Tôi tin dùng hàng Việt"; công tác dân vận chính quyền; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững.

(7) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

(8) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kết luận Phiên họp thứ 7, thứ 8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

(9) Tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029; các gương điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn các cấp và trong hoạt động công tác Mặt trận.

Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những sự kiện, nội dung nhạy cảm, những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, dễ bị các thế lực thù địch xuyên tạc, tạo điểm nóng; trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến trước khi tuyên truyền.

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​