Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Hội nghị Phổ biến Luật thống kê sửa đổi, bổ sung năm 2021 và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

Chiều 10/11, UBND thành phố Long Khánh tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật thống kê sửa đổi, bổ sung năm 2021 và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã, tại Hội trường UBND thành phố. Đồng chí Tăng Quốc Lập - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Ông Đặng Nam Trung - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thành phố triển khai Luật Thống kê sửa đổi bổ sung năm 2021 và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp trong điều kiện mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

70bae2ca4fe699b8c0f7.jpg

Toàn cảnh Hội nghị Phổ biến Luật thống kê sửa đổi, bổ sung năm 2021
và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

Sau 05 năm thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực; công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê của ban, ngành và cơ quan Thống kê ở các cấp ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất hơn; chất lượng thông tin thống kê từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu của các cơ quan Đảng, Chính quyền trong công tác hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội.

29a90acc-8044-407b-aba5-96db27b6c9c1.jpg

Đồng chí Tăng Quốc Lập - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
phát biểu tại hội nghị​

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Tăng Quốc Lập - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Công tác thống kê hết sức quan trọng là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo, định hướng tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Để Luật Thống kê thật sự đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị các cơ quan ban ngành và địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện, tích cực phối hợp Chi cục Thống kê Long Khánh trong công tác triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung và triển khai, hướng dẫn thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và đảm bảo chế độ báo cáo về ngành thống kê theo đúng quy định.

Minh Dũng

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​