Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thông báo về việc triển khai phương án “Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến"

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện phương án “Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến" đối với các thủ tục hành chính đã cấu hình dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh, không tiếp nhận trực tiếp. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 11/10/2023.

231115 Thông báo về việc triển khai phương án Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến.png
Thông báo số 480/TB-STNMT ngày 08/11/2023 của Sở Tài nguyên Môi trường
Về việc triển khai phương án Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến

Định kỳ vào thứ vào Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực tài n​​guyên và môi trường cấp tỉnh và lĩnh vực đất đai cấp huyện đã cấu hình dịch vụ công trực tuyến trên cống dịch vụ công tỉnh, không tiếp nhận trực tiếp. Đối với các thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn thực hiện tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích khi người dân liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tiếp nhận qua hình thức trực tuyến đối với 87 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên cổng dịch vụ công tỉnh. Đối với các thủ tục hành chính nêu trên, người dân, doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc liên hệ Tổng đài 1022 (0251.1022) để được hướng dẫn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện và hỗ trợ tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết; Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.​

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​