Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành phố Long Khánh về tổ chức thực hiện ''Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025'' của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Long Khánh; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2024 với những mục tiêu sau:

231121 Kế hoạch thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024.png
Kế hoạch số 2050/KH-UBND ngày 15/11/2023 của UBND TP Long Khánh
Thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện phấn đấu hoàn thành trồng 263.000 cây xanh các loại trong năm 2024, bao gồm 101.000 cây lâm nghiệp, 162.000 cây trồng khác (cây ăn quả, cây công nghịệp, cây đô thị...); chỉ tiêu được phân bổ cụ thể cho UBND các phường, xã như sau: Phường Bảo Vinh 20.894 cây, phường Bàu Se n 18.621 cây, phường Phú Bình 2.447 cây, phường Suối Tre 32.538 cây, phường Xuân An 1.060 cây, phường Xuân Bình 710 cây, phường Xuân Hòa 2.376 cây, phường Xuân Lập 22.466 cây, phường Xuân Tân 14.719 cây, phường Xuân Thanh 1.283 cây, phường Xuân Trung 719 cây, xã Bảo Quang 50.968 cây, xã Bàu Trâm 16.585 cây, xã Bình Lộc 28.844 cây, xã Hàng Gòn 48.770 cây.

Lựa chọn loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, phù hợp với mục đích và điều kiện sinh thái gây trồng của từng khu vực; trồng đúng mùa vụ, chú trọng áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để cây trồng có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, sớm phát huy tác dụng về cảnh quan, môi trường, ưu tiên trồng cây 02 năm tuổi đối với cây lâm nghiệp; Loài cây trồng trong đô thị được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; loài cây trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán vùng nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao UBND các phường, xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát tất cả các loại đất thuộc các khu vực trên địa bàn nông thôn và đô thị được giao quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây xanh để từ đó tích cực ủng hộ, tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh tại nơi ở và trong vườn rẫy của gia đình mình. Đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ, cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ trồng trên địa bàn, người dân được quyền hưởng lợi toàn bộ sản phẩm khi cây trồng đến tuổi khai thác.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên, người lao động của đơn vị, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh nói chung và thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ với thông điệp vì một Việt Nam xanh".

Tổ chức phát động phong trào trồng cây xanh đến các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang; vận động học sinh, đoàn viên, hội viên trồng, chăm sóc cây xanh theo phương châm: “02 người trồng và chăm sóc 01 cây xanh", tạo điểm nhấn và dẫn dắt chung trong thực hiện chương trình.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây xanh năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh; UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để công tác trồng cây xanh, trồng rừng trên địa bàn năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​