Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thông tin, hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID​

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 45/KH- UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

231208 Thông tin, hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID.jpg
Công văn số 3495/STTTT-CĐS ngày 23/11/2023 của Sở TT&TT
V/v hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia qua ứng dụng VNeID.pdf

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, tăng cường tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; các đơn vị, địa phương truyền thông, thông tin hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng VNeID để đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia giải quyết thủ tục hành chính; tiện ích, thuận lợi của việc sử dụng ứng dụng VNeID đăng nhập so với các phương pháp đăng nhập.

Để người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt ứng dụng hiệu quả nền tảng VneiD, tài liệu hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID và video hướng dẫn có trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​