Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3444/UBND-PPLT ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Long Khánh về việc triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định 78/2023/NĐ-CP vừa được chính ban hành ngày 07/11/2023, Nghị định này sẽ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước kể từ ngày 22/12/2023 với một số nội dung sau:

trienkhai nghidinh78.jpg
Công văn số 3444/UBND-PPLT ngày 12/12/2023 của UBND TP Long Khánh
V/v Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ

(1) Sửa điều kiện vay vốn tạo cơ hội cho nhiều khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng cơ hội vay vốn cho các chủ đầu tư dự án thuộc Danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

(2) Quy định mới về các trường hợp được vay vốn vượt giới hạn;

(3) Thay đổi cách xác định giới hạn cho vay;

(4) Điều chỉnh về thời hạn cho vay tín dụng của Ngân hàng VDB;

(5) Thay đổi mức lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

(6) Bỏ giới hạn về tổng thời gian gia hạn nợ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nội dung của Nghị định. Các đơn vị, ban ngành tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, đài phát thanh đến các doanh nghiệp và người dân được biết nội dung của Nghị định số 78/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​