Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch triển khai Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Theo đó, nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để gia tăng các vụ phạm tội do người nghiện ma túy gây ra.

240117 Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.jpg
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 15/1/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch triển khai Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Căn cứ kế hoạch, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị phân công, giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị và đề xuất giải pháp cụ thể để triển khai, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, tăng số lượng người cai nghiện ma túy tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, giảm dần cai nghiện bắt buộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS.​

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​