Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp"

UBND thành phố Long Khánh ban hành công văn số 151/UBND-NN ngày 18/01/2024 về việc Triển khai Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp";

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức rà soát, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nông dân và nhu cầu thị trường lao động, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án triển khai trên địa bàn.

240122 Triển khai Quyết định số 4880QĐ-BNN-KTHT ngày 15112023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô1n.jpg
Công văn số 151/UBND-NN ngày 18/01/2024 của UBND TP Long Khánh
Về việc Triển khai Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp"

Đẩy mạnh ký hợp đồng với các đơn vị sử dụng lao động để tổ chức đào tạo nghề theo yêu cầu. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tổ chức đào tạo “Kinh doanh nông nghiệp" cho lao động nông thôn khi có nhu cầu. Củng cố lại cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề nông nghiệp; Đổi mới phương pháp đào tạo theo hình thức bắt tay chỉ việc, đào tạo thực hành là chính, đào tạo tại nơi sản xuất.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thành phố, thông qua cổng thông tin điện tử thành phố nội dung Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để người dân được biết và tham gia các lớp đào tạo. Vận động Nhân dân tham gia các lớp đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp" trên địa bàn.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​