Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

​Thực hiện công văn của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ. UBND thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm mục đích, quán triệt các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội, của các cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, phối hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính…tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là tạo thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; Bám sát các tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

240130 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02.png
Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 25/01/2023 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và nội dung chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​