Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
UBND thành phố Long Khánh triển khai kế hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh về Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Nhằm tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; UBND thành phố Long Khánh ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Theo đó, mục đích đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố và vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng của thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, khen thưởng các tập thể ở vùng xa trung tâm nội ô thành phố và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

240212 UBND thành phố long Khánh triển khai Kế hoạch.jpg
Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/1/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Yêu cầu, mỗi cụm, khối thi đua; mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc, phường, xã, trường học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sơ sở (viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Vận dụng sáng tạo các hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; Kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả; có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân và thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia; công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, Ban Giám hiệu trường học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​