Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024; căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố về cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh; UBND thành phố ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024.

Theo đó, mục tiêu khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh; Phát huy vai trò giám sát và tham gia của người dân vào công tác cải cách hành chính của thành phố; Tăng cường nhận thức, kỷ cương, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

240220 Kế hoạch Khảo sát sự hài lòng của người dân.jpg
Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thông qua việc khảo sát để đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Kết quả khảo sát giúp UBND thành phố có thêm thông tin để kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; Kết quả khảo sát được sử dụng để đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác cải cách hành chính.

Phạm vi: Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị không phát sinh hoặc phát sinh rất ít thủ tục hành chính với người dân như: Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thanh tra thành phố). UBND các phường, xã.

Đối tượng được khảo sát: Người dân, người đại diện cho tổ chức có thực hiện giao dịch thủ tục hành chính và đã nhận kết quả trong kỳ đánh giá.

Thời gian thực hiện: Việc khảo sát được tiến hành thường xuyên đến hết năm 2024.

 Nội dung: Nội dung khảo sát trong năm 2024 tập trung vào đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

 Phương pháp khảo sát: Việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân được thực hiện theo 02 hình thức:  Hình thức thứ 01: Phát phiếu khảo sát ý kiến người dân bằng giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Hình thức 02: Tạo mã QR code để thực đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo Thủ trường các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã: Căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; trong đó đặc biệt, tập trung thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức ở địa phương có biết về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai khảo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh, đặc biệt là để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, khách quan.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​