Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2024. Mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới nhằm giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực chính trị, lao động việc làm tạo điều kiện giảm dần số lần bạo lực trên cơ sở giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

240317 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Long Khánh năm 2024.jpg
Kế hoạch 342/Kh-UBND ngày 07/03/2024 của UBND TP Long Khánh
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Long Khánh năm 2024​

Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới góp phần xóa bỏ các quan niệm, tư tưởng lạc hậu, định kiến giới. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối tượng nam giới. Bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với các nguồn lực kinh tế nhằm góp phần tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương vào cuối năm 2025; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2024 trên địa bàn thành phố. Tổ chức khen thưởng và biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện./.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​