Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Nghị định 61/2023/NĐ-CP). Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó phát huy vai trò của quy ước cộng đồng trong quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp thành phố và UBND các thành phố trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

240320Triển khai thực hiện Nghị định số 61.jpg
Kế hoạch 365/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND TP Long Khánh
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Long Khánh

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu, căn cứ kế hoạch của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 14/KH-UBND của UBND tỉnh có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, UBND các phường, xã. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 14/KH-UBND của UBND tỉnh đến cán bộ, công chức và các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước có liên quan. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​