Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024

Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện mô hình “ Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình hiện nay; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Khánh về Chương trình công tác dân vận năm 2024; UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 với chủ đề năm 2024: “Xây dựng chính quyền thân thiện" trên địa bàn thành phố; đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính" sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục"; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động là: “Sâu sát - Phù hợp - Thực chất - Đồng thuận".

240329 Công tác dân vận.jpg
Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 27/03/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giai cấp trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân nhằm thực hiện tốt các phong trào cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng thành phố Long Khánh phát triển toàn diện. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của Nhân dân; làm tốt công tác thanh tra Nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Triển khai mạnh mẽ các mô hình “Dân vận khéo" hướng về người dân, chăm lo cho dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; chú trọng việc nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những khiếu nại, khiếu kiện của người dân, đặc biệt là những vụ việc khiếu kiện kéo dài, tránh hình thành những “điểm nóng". Các hoạt động công tác dân vận chính quyền phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu; phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác dân vận. Nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND phường, xã trong mối quan hệ với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy Long Khánh về công tác Dân vận năm 2024 như: trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí Dân vận khéo; trên 90% cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; trên 80% cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện tốt dân vận chính quyền.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​