Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Long Khánh năm 2024

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2024, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. Mục đích nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương).

Triển khai cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở cho các các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

240404 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Long Khánh năm 2024.png
Kế hoạch 466/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND TP Long Khánh
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Long Khánh năm 2024

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tập trung nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các nội dung tại Kế hoạch số 15422/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thanh niên (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 15422/KH-UBND).

Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về chính sách đối với thanh niên xung phong.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​