Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

​Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện giảm hộ nghèo A trên tổng số nghèo A giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu chung, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác; giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các người nghèo, người cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như: (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); Xác định Chương trình công tác giảm nghèo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các phong trào quần chúng, của toàn dân mà trước hết là của chính người nghèo, người cận nghèo; Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước phải cụ thể hóa kế hoạch năm và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 góp phần hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố đã đề ra.

240410 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024.png
Kế hoạch 498/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Theo đó, mục tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm 35% hộ nghèo A/trên tổng số hộ nghèo giai đoạn 2022-2025. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, dự án thuộc chương trình giảm nghèo theo quy định, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, hộ nghèo. Phấn đấu giảm 35% hộ cận nghèo cuối năm 2023, áp dụng cho năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình hỗ trợ sản xuất tại cộng đồng nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 cùng với hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội góp phần giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội.

Căn cứ kế hoạch, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​