Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Nhằm xây dựng và phát triển kinh tế tập thể theo hướng vững chắc, xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo các quy định của Luật Hợp tác xã 2012; Luật Hợp tác xã số 17/2023 có hiệu luật từ ngày 01/7/2024.

(1) Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền vận động nông dân, các tổ chức kinh tế tham gia vào Tổ hợp tác, Hợp tác xã; vận động các tổ hợp tác mở rộng quy mô sản xuất và dịch vụ ngành nghề đáp ứng các điều kiện phát triển lên hợp tác xã; hỗ trợ khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho các hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển. Tuyên truyền Gương người nông dân sản xuất giỏi; mô hình hoạt động có hiệu quả của HTX, THT; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các THT, HTX, các trang trại chăn nuôi; tuyên truyền vận động các hộ sản xuất, kinh doanh, các hộ nông dân tham gia là thành viên THT, HTX.

(2) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán; tổ chức Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ: Phối hợp các cơ quan có liên quan, UBND các phường, xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán một số HTX nhằm đánh giá hoạt động; đồng thời, có biện pháp hướng dẫn hỗ trợ giúp các HTX thực hiện đúng theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và Luật Hợp tác xã số 17/ 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

240423 Kế hoạch Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.png
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

(3) Củng cố, vận động thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã, giải quyết tồn đọng giải thể Hợp tác xã: Đối với THT-CLB: Tập trung rà soát, củng cố THT hiện có, vận động thành lập mới từ 02 - 03 THT.  Đối với HTX: Vận động thành lập mới từ 01 - 02 HTX.

(4) Chỉ tiêu đánh giá, xếp loại: Phấn đấu cuối năm 2024: THT khá đạt tỷ lệ 85% trở lên, trung bình 15%, xét chọn một số THT điển hình đề nghị khen thưởng. HTX khá đạt tỷ lệ 85%, trung bình đạt tỷ lệ 15%; xét chọn 02-03 HTX điển hình đề nghị khen thưởng.

(5) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác kinh tế tập thể cấp xã, phường và cán bộ quản lý các Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các phòng ban, địa phương đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX để nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, đáp ứng được nhu cầu phát triển HTX

(6) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Phối hợp các ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các THT, HTX tham gia xúc tiến thương mại, triển lãm trong và ngoài nước, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Xây dựng phát triển các HTX nông nghiệp, dịch vụ kiểu mới liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, mô hình HTX có các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử.

(7) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ: Phối hợp các Sở, ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố hỗ trợ tập huấn, hội thảo ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ THT, HTX thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, tạo ra sản phẩm có thương hiệu.

(8) Chính sách tiếp cận vốn và Quỹ trợ vốn HTX: Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục vay vốn cho các HTX, THT có nhu cầu; các HTX được thế chấp bằng tài sản chung của mình (nếu có) để vay vốn; được vay vốn tín chấp khi có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, được cấp có thẩm quyền phê duyệt

(9) Hỗ trợ tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội:  Chỉ đạo các cơ quan chức năng ký kết hợp đồng kinh tế hoặc giao quản lý các công trình như: công trình chợ, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh… trên địa bàn thành phố cho các HTX có đủ năng lực quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả.

(10) Chính sách thành lập mới HTX - THT: Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh lập kế hoạch dự trù kinh phí đảm bảo cho việc hỗ trợ thành lập mới HTX và hỗ trợ khác theo Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính và Văn bản số 10985/UBND-KTNS ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai.

(11) Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất đối với HTX: Phối hợp các ngành liên quan, UBND các phường, xã, rà soát quỹ đất công tham mưu UBND thành phố giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc; việc hỗ trợ đất đai đối với HTX được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(12) Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh: Phối hợp các Sở ngành, các cơ quan có liên quan hỗ trợ ưu đãi về vốn, giống đối với HTX, THT sản xuất, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành về việc hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh.

Nội dung chi tiết “Kế hoạch Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh" có trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.gov.vn để cơ quan, đơn vị và người dân được biết.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​