Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh

​UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công  văn số 4630/UBND-KGVX ngày 26/4/2024 và thực hiện Công văn số 1137/UBND-NC ngày 26/4/2024 của UBND thành phố Long Khánh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường liên quan tổ chức việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

240502 Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh (1).png
Công văn số 4630/UBND-KGXV ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai
V/v tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.pdf

Trường hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đồng ý đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan đề án; UBND cấp xã, cấp huyện tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện xem xét họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. UBND cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ theo quy định.

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến, bao gồm: Dự thảo Đề án và dự thảo tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025 của huyện, thành phố cập nhập trên trang thông tin điện tử thành phố http://longkhanh.dongnai.gov.vn để các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi và thực hiện.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​