Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước công dân năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất có hiệu quả việc khai thác, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi Luật Căn cước có hiệu lực. UBND thành phố Long Khánh ban hành công văn số 1077/UBND-TH ngày 19/4/2024 về việc ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước công dân năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương  tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đầy đủ nội dung Luật Căn cước ngày 27/11/2023 của Quốc hội. Nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật

ra quân tuyên truyền luajt canmư cước.png
Công văn số 1077/UBND-TH ngày 19/4/2024 của UBND TP Long Khánh
V/v ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước công dân năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
.pdf

Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQG về DC để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; nhất là tại Bộ phận giải quyết TTHC một cửa thành phố và phường, xã nắm rõ các nội dung của Luật Căn cước, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước để cho người dân nắm và hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ của mình.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước. Tổ chức cấp thẻ Căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tài liệu tuyên truyền những điểm mới của Luật Căn cước bằng mã QR có trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.gov.vn

File đính kèm: Luật Căn cước Công dân năm 2023.pdf

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​