Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kết quả thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị". Năm 2023, trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế Công an các phường trên địa bàn, Công an thành phố Long Khánh đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền thành phố chọn 02 Công an phường là Xuân An, Suối Tre để triển khai xây dựng

Đảng ủy - Ban lãnh đạo Công an thành phố tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị" đến các chi đảng bộ cơ sở; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các Ban Đảng Thành ủy. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng, ban hành nghị quyết, Kế hoạch về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023, lộ trình đến năm 2030; chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, quán triệt chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; tuyên truyền vân động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT và văn minh đô thị; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

240603 Kết quả thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.png
Kết quả thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị​

Nhằm đảm bảo cho việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng đối với Công an các phường đã chọn xây dựng thí điểm, Công an thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Công an các phường căn cứ vào Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện phấn đấu đảm bảo đạt tiêu chí về Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường và đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động trong năm 2023, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, khu phố nhằm thực hiện tốt các nội dung tiêu chí theo quy định.

Mặt khác, Công an thành phố ban hành Nghị quyết, kế hoạch về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, triển khai cho các đội nghiệp vụ có liên quan, Công an các phường trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc; thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan, Công an các phường, nhất là Công an phường đang xây dựng thí điểm phải quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị địa phương thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tại cơ sở theo quy định. Đồng thời, phối hợp triển khai các biện pháp công tác Công an để kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm, TNGT, cháy, nổ... Nhằm phấn đấu, đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định. Hàng tuần, từng đồng chí trong Ban Lãnh đạo được phân công trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện từng tiêu chí để đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công an thành phố, nổ lực phấn đấu của tập thể Công an phường, sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của toàn thể Nhân dân trên “địa bàn. Kết quả, năm 2023, Công an phường Xuân An đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định và được xét công nhận đạt “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị".

Từ kết quả tham mưu xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã mang lại nhiều hiệu quả và thay đổi tích cực; các mặt công tác không ngừng nâng lên, tình hình an ninh, trật tự, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế ổn định; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở đi vào thực chất; tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật; cán bộ Công an phường giữ mối liên hệ mật thiết, gần dân hơn, bám sát địa bàn hơn và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt. Qua đó đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của đông đảo quần chúng nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an.

Danh Lộc

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​