Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

​Thực hiện văn bản số 5125/UBND-KGVX ngày 10/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam .

Theo đó,  Băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (sau đây gọi là phương thức FDD ).

Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.

240604 Triển khai Thông tư số 032024TT-BTTTT ngày 3042024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.png
Công văn1463/STTTT-CĐS ngày 14/5/2024 của Sở TTTT Đồng Nai
Triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.pdf

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2024. Bãi bỏ khoản 2.3.1 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz. Bãi bỏ các quy định có liên quan đến băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz tại Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến các đơn vị, địa phương được biết Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai  và trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.edu.vn để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu.

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​