Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và phối hợp tuyên truyền, triển khai Luật Căn cước trên địa bàn thành phố


Thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/05/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Công an thành phố, tính đến ngày 14/05/2024 toàn thành phố còn khoảng 7.462 tài khoản định danh điện tử chưa kích hoạt, trong đó mức độ 1: 621 tài khoản; mức độ 2: 6.841 tài khoản.

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân (đảm bảo sử dụng duy nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 59/2022/NĐCP ngày 05/09/2022 của Chính phủ) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cấp thẻ Căn cước cho công dân dưới 14 tuổi khi Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên Tổ Công tác Đề án 06 thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đầy đủ nội dung Luật Căn cước ngày 27/11/2023 của Quốc hội. Nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn trong công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID.

tai-khoan-dinh-danh.jpg
Lợi ích việc sử dụng tài khoản định danh điện tử Vneid

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố, chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã trong công tác theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn trong thực hiện cấp giấy Thông báo định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công dân dưới 14 tuổi, kịp thời hướng dẫn điều chỉnh thông tin công dân khi phát hiện thông tin có sai sót. UBND các phường, xã, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo danh sách Công an thành phố cung cấp đảm bảo sử dụng duy nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các ngành có liên quan phối hợp với lực lượng Công an cấp xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cấp thẻ Căn cước cho công dân dưới 14 tuổi khi Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, khu phố/ấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn phụ trách đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​