Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Lĩnh vực hộ tịch

​1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

12. TK yeu cau ban sao trich luc ho tich-1 đã ghi.docMẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.doc

2. Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân

ToKhaiCapGiayXNTTHN để đăng ký kết hôn.docMẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn.doc

ToKhaiCapGiayXNTTHN mẩu.docMẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.doc

3. Thủ tục đăng ký con nuôi trông nước

10. To khai hoan canh gia dinh cua nguoi nhan con nuoi-1.docMẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi.doc

Mẫu đơn xin nhận con nuôi Mẫu TP.docMẫu đơn xin nhận con nuôi.doc

4. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

tơ khai đăng ký chấm dứt giám hộ.docxTờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ.docx

5. Thủ tục đăng ký giám hộ

ToKhaiDangKyGiamHo-mẩu.docMẫu tờ khai đăng ký giám hộ.doc

6. Thủ tục đăng ký kết hôn

GiayXacNhanTinhTrangHonNhan_.docMẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.doc

tơ khai kết hôn mẩu.docMẫu tờ khai đăng ký kết hôn.doc

7.Thủ tục đăng ký khai sinh

1.To khai dang ky khai sinh.docMẫu tờ khai đăng ký khai sinh.doc

12. TK yeu cau ban sao trich luc ho tich-1 đã ghi.docMẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.doc

mau-giay-chung-sinh-cua-bo-truong-bo-y-te.docMẫu giấy chứng sinh của Bộ trưởng bộ y tế.doc

8. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận con

1.To khai dang ky khai sinh.docMẫu tờ khai đăng ký khai sinh.doc

ToKhaiDangKyNhanCon-mẩu.docxMẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.docx

9. Thủ tục đăng ký khai tử

15. GIẤY BÁO TỬ.docMẫu giấy báo tử.doc

ToKhaiDangKyKhaiTu-mẩu.docMẫu tờ khai đăng ký khai tử.doc

10. Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn

Tơ khai đăng ký lại việc kết hôn.docxMẫu tờ khai đăng ký lại việt kết hôn.docx

ToKhaiDangKyLại việc sinh.docMẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh.doc

ToKhaiDangKyLại việc Tử.docMẫu tờ khai đăng ký lại việc Tử.doc

11. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con

ToKhaiDangKyNhanCon-.docxMẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.docx

12. Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

1.To khai dang ky khai sinh.docMẫu tờ khai đăng ký khai sinh.doc

Mẫu TK1 BHXH dã ghi.docxMẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT .docx

mau-giay-chung-sinh-cua-bo-truong-bo-y-te.docMẫu giấy chứng sinh của bộ trưởng bộ y tế.doc

phieu bao thay doi nhan khau hk02 ghi mẩu.docMẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

13. Thủ tục liên thông đăng ký khai snh cấp thể BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

1.To khai dang ky khai sinh.docMẫu tờ khai đăng ký khai sinh.doc

Mẫu TK1 BHXH dã ghi.docxMẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.docx

mau-giay-chung-sinh-cua-bo-truong-bo-y-te.docMẫu giấy chứng sinh của bộ trưởng bộ y tế.doc

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH.docxPhụ lục thành viên hộ gia đình.docx

14. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

ToKhai bổ sung hộ tịch.docMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.doc

ToKhaiiCaiC.docMẫu tờ khia đnăg ký việc thay đổi , cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.doc

ToKhaiThayDoi HỘ TỊCH.docMẫu tờ khai đnăg ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.doc

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​