Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Công bố và lấy ý kiến Nhân dân công nhận xã Bình Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và Khu dân cư ấp 1-Bình Lộc đạt chuẩn KDC kiểu mẫu năm 2020

 

       Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai. Đến nay, UBND xã Bình Lộc đã hoàn thành hồ sơ, quy trình xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu ấp 1.


a6b4630dbad14b8f12c0.jpg

Cổng chào xã Bình Lộc - thành phố Long Khánh​​


Để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả, mức độ đạt được của từng tiêu chí đối với xã Bình Lộc để trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Long Khánh vừa có Văn bản số 4082/UBND-NN, ngày 07/12/2019 về việc Công bố và lấy ý kiến nhân dân về công nhận xã Bình Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư ấp 1, xã Bình Lộc đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu năm 2020. 

Theo đó, thời gian công bố và lấy ý kiến Nhân dân thực hiện từ ngày 07/12 đến hết ngày 13/12/2020.

Dự thảo báo cáo thẩm tra kết quả và các Quyết định liên quan:

20120902_2282.QĐ.UBND (Bình Lộc NTM TC4).pdfQĐ 2282/QĐ.UBND.pdf Quyết định về việc công nhận xã Bình Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với Tiêu chí số 4 thuộc nhóm lĩnh vực Hạ tầng - phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - hộ nghèo của Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.

20120902_2283.QĐ.UBND (Bình Lộc NTM TC1 từ 1.1 đến 1.3).pdfQĐ 2283/QĐ.UBND.pdf Quyết định về việc công nhận Khu dân cư ấp 1, xã Bình Lộc đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu đối với chỉ tiêu số 1.1, 1.2, và 1.3 thuộc Tiêu chí số 1 về Môi trường của Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai.

20120902_2284.QĐ.UBND (Bình Lộc NTM TC3 - 3.6).pdfQĐ 2284/QĐ.UBND.pdf Quyết định công nhận xã Bình lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với Tiêu chí số 3.6 thuộc Tiêu chí số 3 về Môi trường của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.

20120902_2458.QĐ.UBND (Bình Lộc NTM TC2 - 2.1).pdfQĐ 2458/QĐ-UBND.pdf Quyết định về việc công nhận Khu dân cư ấp 1, xã Bình Lộc đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu đối với Tiêu chí 2.1 thuộc Tiêu chí số 2 về Môi trường - Cảnh quan của Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019.

20120902_2459.QĐ.UBND (Bình Lộc NTM TC3 từ 3.1 đến 3.5).pdfQĐ 2459/QĐ.UBND.pdf Quyết định về việc công nhận xã Bình Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với các Tiêu chí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (Tiêu chí số 3 - tiêu chí chung) thuộc lĩnh vực môi trường trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 29/3/2019.

Bao_cao_tham_tra_xa_KM_Binh_Loc_(PL17) (1).docBáo cáo Dự thảo tiêu chí NTM kiểu mẫu (PL17).doc Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Bình Lộc năm 2020​.

Bao_cao_tham_tra_KDC_KM_Binh_Loc_(PL17)_(1) (1).docBáo cáo thẩm tra Khu dân cư kiểu mẫu (PL17).doc Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu ấp 1, xã Bình Lộc năm 2020

Biểu tổng hợp kết quả kiểm tra(PL17).xlsxBiểu tổng hợp kết quả kiểm tra(PL17).xlsx

Mọi ý kiến tham gia, người dân có thể gửi Văn bản về Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh (qua Trụ sở Đài Truyền thanh số 33-CTM8-P.Xuân An-TP. Long Khánh) hoặc gửi vào hộp thư điện tử tại địa chỉ: longkhanhradio@gmail.com.

 

 Thanh T​hủy lược ghi


Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​